• Класиране в магистърски прием на Философски факултет

  Класиране в магистърски прием на Философски факултет 

  Приетите във Философски факултет ще се записват в 63 аудитория на Ректората на 27.и 28 09 2016г. 

  27.09.2016г. от 10 до 17ч.

  28.09.2016г. от 10 до 17ч.

  Прочетете още...
 • Възможност за плащане на семестриалните такси чрез информационната система СУСИ и ePay/EasyPay


  Прочетете още...
 • Оценки от приемните изпити за магистърските програми

  Срещу входящия номер на кандидата има оценка, липсват имена с цел запазване на личната информация на кандидатстващите..

  Прочетете още...
 • Прием в магистърските програми на ФФ за учебната 2016/2017 г.

  Продължаваме приемането на документи за платено обучение в много магистърски програми на Философски факултет

  Прочетете още...
 • ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

  3 октомври 2016 г., 11.30 ч., 65 аудитория, Ректорат, Южно крило, ет. 3

  Прочетете още...
 • Научна конференция Лайбниц - 300 години безсмъртие

  Заявки за участие се подават до 30.09.2016г. 

  Прочетете още...
 • Как да се подобри информационно търсене в научните бази от данни SciFinder (химия), Thomson Reuters (Web of Science), SCOPUS

  Покана за участие в майсторски клас

  Прочетете още...
 • Докторантски четения '2016

  На 26 и 27 септември 2016 г. в Конферентната зала на Ректората се проведоха "Докторантски четения`2016" с участници от различни специалности на Философски факултет.  

  Какво се случи?

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  [Пробен достъп до Taylor & Francis Online

  13 май –15 юни 2016 г.]  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  [Пробен достъп до Taylor & Francis Online

  13 май –15 юни 2016 г.]  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.