• Българското Кантово общество Ви кани

  Академична конференция за Кант

  Прочетете още...
 • Кариерен форум ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА НА УСПЕХА

  В рамките на форума са организирани изложение и уъркшопи, като студентите ще имат възможност да се срещнат и разговарят с работодатели, предлагащи работни и стажантски позиции в различни професионални сфери.

  30.04.2015 г. (четвъртък), СУ "Св.Кл.Охридски", Ректорат

  Прочетете още...
 • Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

  Уважаеми колеги,  

  Имаме удоволствието да Ви поканим на 19–21 юни 2015г.

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT Kiten, Bulgaria, 19 – 21 June 2015

  Прочетете още...
 • JM-Schools

  През м. март 2015 г. се проведоха множество семинари с учители и библиотекари по теми, свързани с ЕС и новите технологии

  Прочетете още...
 • Възможност за кандидатстване по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година

  Студентите в магистърски и докторски програми на обучение имат възможност да  кандидатстват по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година.

  Прочетете още...
 • Студентски научен форум

  Краен срок за заявяване на участие: 28 февруари 2015 година

  Краен срок за предаване на резюме:  16 март 2015 година

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • JM-Schools

  През м. март 2015 г. се проведоха множество семинари с учители и библиотекари по теми, свързани с ЕС и новите технологии

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.