• Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 учебна година

  Краен срок за кандидатстване: 14 юни 2019 г., 17:00 часа

  Прочетете още...
 • Конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Отношенията ЕС – САЩ в контекста на новите геополитически реалности“

  Краен срок за подаване на документи 3 май 2019 г. 

  Прочетете още...
 • Кариерен форум 4.0

  ЗАЕДНО СМЕ ПО-УСПЕШНИ

  Организира се от Стопански факултет на СУ "Св.Кл.Охридски" съвместно с Германо-Българска индустриално-търговска камара с участието на над 30 водещи национални и мултинационални компании.

  24.04.2019 г. (сряда), от 10:30 до 15:30 ч.
  Стопански факултет
  гр. София, бул. "Цариградско шосе" 125

  Прочетете още...
 • Четвърта студентска конференция в Копривщица (12-14.04.2019)

  Темата през тази година бе „Пустотата“

  Прочетете още...
 • Студентски стажове в държавната администрация

  Програмата за студентски стажове в държавната администрация обяви позиции за летен стаж. Кандидатства се онлайн.
  краен срок за кандидатстване: 29.04.2019

  Прочетете още...
 • SUMMER SCHOOL

  BERLIN, 20. – 28.09. 2019. 

  Прочетете още...
 • Клуб „Публична администрация“ обявява фотоконкурс под наслов „Тук принадлежим"

  изпратете 3 свои авторски снимки на konkurs.kpa@phls.uni-sofia.bg до 30.04.2019 г.

  Прочетете още...
 • СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: «ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНИТЕ ХОРА»,

  24 април  2019  г. в УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119, Зала «Тържествена»

  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И РАЗКАЗ

  Фондация "Св.Кл.Охридски" обявява тринадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. Могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

  Подаване на материали за участие:
  от 01.02.2019 до 20.04.2019 г.
  на адрес: deti@admin.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи от 01.10.2018г. до 30.11.2018г. 

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.