• Научна конференция „Съвременни методи и методики за научни изследвания”

  Конференцията се проведе на 30 март 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски”

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация - КУРС "ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА КЪРМЕНЕТО"

  Документите се приемат от 23 март до 11 април  2018г. 

  Прочетете още...
 • Конкурс за написване на есе

  Срок за подаване на документи 23 май 2018 г.

  Прочетете още...
 • Следдипломна квалификация - курс "ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ"

  Документите се приемат от 23 март до 20 април  2018г

  Прочетете още...
 • Покана за участие в студентска научна конференция

  За информация и въпроси: phlsconference@gmail.com

  Прочетете още...
 • International Academic Conference for Students and Starting Researchers/Researches (ScieConf) - Call for Papers

  Submission deadline is Extended: April 6, 2018 May 4, 2018
  Conference dates: June 25 - 29, 2018

  Прочетете още...
 • Кръгла маса на тема „Представяне на цитатната активност на българските учени“

  15 март 2018, 10.00 часа, конферентна зала, Ректорат

  Прочетете още...
 • Втора международна конференция по Публична администрация

  26-27.04.2018г.

  още информация

  Прочетете още...
 • Marx and Dostoevsky: connections and disconnections // Маркс и Достоевский: точки пересечения и точки разрыва

  Submission deadline: 30 May 2018

  Крайний срок для подачи документов: 30 мая 2018 г.

  Прочетете още...
 • Лятно училище за докторанти

  гр. Китен от 9 до 16 юни 2018г.

  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за страни от ЕС за академичната 2018/2019 г.

  Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Програма за асистенти по английски език в Испания

  https://www.mecd.gob.es/bulgaria/convocatorias/convocatorias-bulgaria/Auxiliares-de-Conversaci-n.html

  The application process is entirely online through the PROFEX platform at: https://sede.educacion.gob.es/profex/

  Прочетете още...
 • Стипендии за обучение във Франция

  Стипендии за Магистратура и Докторантура

  Прочетете още...
 • Eлектронни анкетни карти за студентска оценка

  Вашето мнение става значимо.

  Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  До края на 2018 година Университетската библиотека предоставя достъп до следните бази данни

  Прочетете още...
 • СТИПЕНДИИ ДААД

  Германската служба за академичен обмен (ДААД) съвместно с Международната фондация "Св.св. Кирил и Методий" предоставят стипендии за обучение и изследователска дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. Информация за документи за кандидатстване и срокове за подаване можете да намерите на интернет страниците на МФ "Св.св. Кирил и Методий" и на ДААД.

  Прочетете още...
 • Европейско партньорство за хуманитарни действия (EUHAP)

  Ръководител на проекта за СУ “Св. Кл. Охридски": проф. дпсн Снежана Илиева

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване за качеството на учебния процес

  ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

  http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.