• СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА: «ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ДИГИТАЛНИТЕ ХОРА»,

  24 април  2019  г. в УниБИТ 1, бул. Цариградско шосе № 119, Зала «Тържествена»

  Прочетете още...
 • Втора национална докторантска конференция по социология


  9:15 – 9:30 Откриване на конференцията

  Прочетете още...
 • Трета Международна конференция по Публична администрация

  Заявки за участие се приемат на: 30years_reforms@phls.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И РАЗКАЗ

  Фондация "Св.Кл.Охридски" обявява тринадесети национален литературен конкурс за стихотворение и разказ. Могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина.

  Подаване на материали за участие:
  от 01.02.2019 до 20.04.2019 г.
  на адрес: deti@admin.uni-sofia.bg

  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

  Информацията е достъпна на адрес: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/students/studies/application/ff

  Прочетете още...
 • V-та ежегодна конференция по естетика и философия на изкуството в памет на Исак Паси

  На 13 март 2019 г. от 10 до 17 ч. в зала 1 на Ректората


  Прочетете още...
 • XII edition of the COFOLA Conference for Young Lawyers

  Телъч, от 4 до 6 април 2019г.

  Прочетете още...
 • Universität Hamburg announces three international summer schools for July 2019:

  Global Modernisms/Global Modernities

  Health Economics

  Прочетете още...
 • The UN International Model of the Diplomatic Academy of the Russian Foreign Office

  We can offer grants that will cover air fares and accomodation  to our partner universities in Germany, Spain and Bulgaria. 

  Прочетете още...
 • Френският институт в България открива кампания «Стипендии за Франция» за 2019 година.

  www.institutfrancais.bg

  Прочетете още...
 • Нови курсове за СДК във Философски факултет

  подаване на документи от 01.10.2018г. до 30.11.2018г. 

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  Университетската библиотека предоставя пробен достъп:

  – до електронните списания на академичното издателство De Gruyter в периода 27.11 – 31.12.2018 г.

  – до електронни книги предлагани от Bloomsbury  в периода 23.11 – 22.12.2018 г.

  – до края на 2018 г. достъп до:

  Alexander Street – Academic Video Online: Premium

  ProQuest

  Прочетете още...
 • Eлектронни анкетни карти за студентска оценка

  Вашето мнение става значимо.

  Студентската оценка на преподавателите е важна част от атестацията им, която носи една шеста от общата им оценка.

  Прочетете още...
 • Sofia University starts a new Bachelor in Philosophy taught in English


  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Стартира следдипломната квалификация по оценка на въздействието


  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Занятия, графици, изпити


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.