• Магистърски прием във Философски факултет за учебната 2015/16г. летен семестър

  Документи за кандидатстване се приемат всеки работен ден в периода от 08.02.2016г. до 10.02.2016г. в зала 63 на Ректората от 10 до 17ч.

  Прочетете още...
 • Избиране на дисциплини за летен семестър на учебната 2015/16

  Кампанията започна на 25.01.2016г и ще завърши на 13.02.2016г. Проверка и презаписване (при нестартирали дисциплини) ще се прави от 15.02.2016г. до 20.02.2016г от администраторите на СУСИ.

  Избирането на дисциплини става през електронната система. https://susi.uni-sofia.bg/

  Прочетете още...
 • Mеждународна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

  Тематични направления:

  -  Лидерство, организационно развитие и ефективност

  -  Управление и развитие на човешките ресурси

  -  Крос-културен мениджмънт и организационна култура 

  -  Предприемачество, иновации и поведенческа икономика

  -  Личност, благополучие и здраве в организацията

  Прочетете още...
 • ПРОСВЕЩЕНИЕТО ОТ НЕЗАПАДНА ПЕРСПЕКТИВА

  Конференцията ще се състои между 23 и 27 май 2016 година. Основната й част ще проведе в Ректората на Софийския университет на 23, 24 и 25 май. Втората част (докторантско училище) ще се проведе в УНБ „Цветан Бончев“, местност Гьолечица, Рила планина на 25, 26 и 27 май. Официалният език на конференцията е английски. Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2016

  Прочетете още...
 • Конкурс за студентски практики по програма ЕРАЗЪМ+ за 2015 / 2016 г.

  Обява за конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2015/2016 година

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.