• Прием в магистърските програми на Философски факултет за учебната 2014/15г.

  Указания за класирането и записването в магистърските програми на ФФ

  Прочетете още...
 • Международен студентски научен форум

  БЪДЕЩИТЕ СВЕТОВНИ ЛИДЕРИ


  17 - 24 август 2014 г., гр. Велико Търново

  Откриване: 18 август 2014 г., от 9:30 ч. в Аулата на СУ "Св.Климент Охридски", Ректорат

  Прочетете още...
 • Студентски практики по програма ЕРАЗЪМ+ за 2014 / 2015г.

  СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2014/2015 г.

  Прочетете още...
 • Проект СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

  Поради достигане на лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", определен от Министерството на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМА И СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ между висшето училище и студентите-практиканти, организациите-работодатели и менторите, считано от 10.06.2014 г.

  Прочетете още...
 • List of courses taught in English for the First semester of the 2014-2015 academic year.


  Прочетете още...
 • Курсове с електронно съдържание

  Уважаеми колеги,

  по проект BG051РО001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ вече е разработено електронно учебно съдържание за 141 курса (бакалавърска и магистърска степен). Можете да видите списък с възможност за бърз достъп...

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване „КЛЮЧ КЪМ КАЧЕСТВОТО"

  https://survey.uni-sofia.bg/ (в платформата се влиза с потребителско име и парола за СУСИ)

  Прочетете още...
 • Съобщения от Университета

  Ако ви интересува...

  Препоръчително е да следите съобщенията в сайта на Университета https://www.uni-sofia.bg/.

  Прочетете още...
 • ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 2014-2015

  Списък на приемащите университети

  Желаещите да участват в програмата представят в канцелариите на съответните специалности документи в периода 7-17 март 2014г.:

  Прочетете още...
 • Характеристики на интелигентния човек

  Въпросникът, който Ви предлагаме, включва списък с различни описания, поведения, характеристики. Вашата задача е да оцените доколко според Вас тези описания са характерни за интелигентния човек...

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври        Прием на магистри      ► Прием на докторанти


 • ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 2014-2015

  Списък на приемащите университети

  Желаещите да участват в програмата представят в канцелариите на съответните специалности документи в периода 7-17 март 2014г.:

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Характеристики на интелигентния човек

  Въпросникът, който Ви предлагаме, включва списък с различни описания, поведения, характеристики. Вашата задача е да оцените доколко според Вас тези описания са характерни за интелигентния човек...

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Курсове с електронно съдържание

  Уважаеми колеги,

  по проект BG051РО001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ вече е разработено електронно учебно съдържание за 141 курса (бакалавърска и магистърска степен). Можете да видите списък с възможност за бърз достъп...

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.