• Избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2016/17

  Кампанията за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2016/17 г. започва на 06.06.2016 г. и ще завърши на 22.06.2016 г.

  Проверка и презаписване (при нестартирали дисциплини) ще се прави от 23.06.2016 г. до 08.07.2016 г.

  Прочетете още...
 • Студент на годината

  Кандидатите попълват форма на електронно заявление-декларация за участие в конкурса през сайта www.students.uni-sofia.bg/awards.

  Прочетете още...
 • ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 2016-2017 - практики


  Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ - тук

  Краен срок за кандидатстване: 17 юни 2016 г., 17:00 ч.


  Прочетете още...
 • Международно докторантско училище в Творчески дом на СУ в Китен от 25 юни до 2 юли 2016г.

  В 30 часа лекционни и семинарни занятия докторантите ще имат възможност да се запознаят с най-нови изследователски, тематични и методологически тенденции по темата за Европа.

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  [Пробен достъп до Taylor & Francis Online

  13 май –15 юни 2016 г.]  Прочетете още...
 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДОКТОРАНТСКИ ЧЕТЕНИЯ

  26-28 септември 2016 година

  Прочетете още...
 • Публични лекции на проф. Линда Гордън и проф. Соня Комб

  Покана

  Прочетете още...
 • НОСАЧИ НА ВЯТЪР - Естетика и философия на хайку поезията

  Конференцията ще се проведе на 31. Май 2016 г. в Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски” от 9.30 – 18.00 ч.

  Прочетете още...
 • Покана за участие в конференция

  В чест на шестдесетгодишния юбилей на проф. Сергей Герджиков. Повече информация ТУК ►

  Прочетете още...
 • Mеждународна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

  Тематични направления:

  -  Лидерство, организационно развитие и ефективност

  -  Управление и развитие на човешките ресурси

  -  Крос-културен мениджмънт и организационна култура 

  -  Предприемачество, иновации и поведенческа икономика

  -  Личност, благополучие и здраве в организацията

  Прочетете още...
 • ПРОСВЕЩЕНИЕТО ОТ НЕЗАПАДНА ПЕРСПЕКТИВА

  Конференцията ще се състои между 23 и 27 май 2016 година. Основната й част ще проведе в Ректората на Софийския университет на 23, 24 и 25 май. Втората част (докторантско училище) ще се проведе в УНБ „Цветан Бончев“, местност Гьолечица, Рила планина на 25, 26 и 27 май. Официалният език на конференцията е английски. Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2016

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  [Пробен достъп до Taylor & Francis Online

  13 май –15 юни 2016 г.]  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.