• Класиране и записване в магистърски прием на Философски факултет

  Това е линк към заповедта на Ректора за прием в държавна субсидия на магистърските ни програми.

  Потърсете името си във файла. Отваря се с Adobe Reader или програма, четяща PDF файлове.

  Класиране в магистърски прием на Философски факултет

  Прочетете инструкциите!

  Прочетете още...
 • Първи срещи с новоприетите магистри


  Прочетете още...
 • Семинар

  Финален семинар в рамките на проект LeТeЕm - Learners, Teachers and Employers („Обучаващи се, учители и работодатели“) № 539723-LLP-1-2013-1-UK-COMENIUS-CMP

  21 септември 2015 г. (понеделник)
  Хелзинки, Финландия

  Прочетете още...
 • ПРОСВЕЩЕНИЕТО ОТ НЕЗАПАДНА ПЕРСПЕКТИВА

  Конференцията ще се състои между 23 и 27 май 2016 година. Основната й част ще проведе в Ректората на Софийския университет на 23, 24 и 25 май. Втората част (докторантско училище) ще се проведе в УНБ „Цветан Бончев“, местност Гьолечица, Рила планина на 25, 26 и 27 май.

  Официалният език на конференцията е английски.

  Краен срок за кандидатстване: 1 февруари 2016

  Прочетете още...
 • Избиране на дисциплини за зимен семестър на учебната 2015\16

  СУСИ е отворена за избиране на дисциплини за зимен семестър на учебната 2015/2016-та от 30.07.2015г. Опцията за избиране ще бъде достъпна за бакалаври (редовно обучение) до 10.10.2015г., а за магистри до 25.10.2015г.

  Новоприетите бакалаври първокурсници избират от 01.10.2015 до 10.10.2015г., а магистрите от първи курс – от 10.10.2015г. до 25.10.2015г.

  Прочетете още...
 • Лятно училище в Краков, Полша 12-19 юли 2015г.

  Студентите в магистърски и докторски програми на обучение във Философски факултет имат възможност да кандидатстват за лятното училище "Identity, democracy and power".

  Прочетете още...
 • Конкурс за студентски практики по програма ЕРАЗЪМ+ за 2015 / 2016 г.

  Обява за конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2015/2016 година

  Прочетете още...
 • Ако желаете да се включите в стаж

  Стажантската прогррама, имаща за цел да  даде шанс на мотивирани, инициативни и любознателни бъдещи специалисти в областта на маркетинговите и социални проучвания, които да придобият практически опит в реална бизнес среда.

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Възможност за кандидатстване по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година

  Студентите в магистърски и докторски програми на обучение имат възможност да  кандидатстват по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година.

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до колекции от електонни книги

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя свободен достъп до електронни книги

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.