• ПРАЗНИК НА ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ И ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИ ЗА ЗАВЪРШЕНА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР НА 21.05.2015 г.

  Официалното връчване на дипломите за завършена степен Бакалавър и Магистър е на 21.05.2015 г. Дипломантите ще се регистрират от 8.30 ч. до 09.15 ч. пред аулата; регистрацията е на две места – за дипломи и за тоги. Официалната церемония ще започне в 09.30 часа.

  списък на студентите, чиито дипломи са изготвени

  Прочетете още...
 • ДЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

  ПОКАНА

  Заповядайте на 27 май 2015 година от 18.30 до 19.30 часа

  в Аулата на Софийския университет

  и на чаша вино от 19.30 до 20.30 часа във фоайето пред Аулата за неформални дискусии по темите на срещата

  Прочетете още...
 • Публични лекции

  Prof. KRISTEN GHODSEE, Bowdoin College, USA and Freiburg Institute for Advanced Study, Germany

  June 1, 2015, 17.00, AMERIKA FOR BULGARIA HALL, I floor, FACULTY OF LAW, REKTORATA

  "Victors Writing History: U.S. Anti-Communism and the Worldwide Women’s Movement"

  Prof. Annegret Staiger, Clark University, USA

  June 2, 2015, 17.00, AMERIKA FOR BULGARIA HALL, I floor, FACULTY OF LAW, REKTORATA

  The Powers and Perils of being a Pay-Sex Client: Scenes from the German Prostitution Industry


  Прочетете още...
 • Онлайн референдум на Студентски съвет

  Студентският съвет инициира онлайн референдум относно затворените входове на Ректората. Включете се!

  Прочетете още...
 • Конкурс за студентски практики по програма ЕРАЗЪМ+ за 2015 / 2016 г.

  Обява за конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2015/2016 година

  Прочетете още...
 • Ако желаете да се включите в стаж

  Стажантската прогррама, имаща за цел да  даде шанс на мотивирани, инициативни и любознателни бъдещи специалисти в областта на маркетинговите и социални проучвания, които да придобият практически опит в реална бизнес среда.

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие“

  Уважаеми колеги,  

  Имаме удоволствието да Ви поканим на 19–21 юни 2015г.

  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LEADERSHIP AND ORGANIZATION DEVELOPMENT Kiten, Bulgaria, 19 – 21 June 2015

  Прочетете още...
 • Възможност за кандидатстване по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година

  Студентите в магистърски и докторски програми на обучение имат възможност да  кандидатстват по австрийската стипендиантска програма GO STYRIA за зимния семестър на академичната 2015/16 година.

  Прочетете още...
 • JM-Schools

  През м. март 2015 г. се проведоха множество семинари с учители и библиотекари по теми, свързани с ЕС и новите технологии

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • JM-Schools

  През м. март 2015 г. се проведоха множество семинари с учители и библиотекари по теми, свързани с ЕС и новите технологии

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.