• Джордано Бруно и раждането на модерната философия

  Конференцията ще се проведе на 1.03.2017 г. от 17.00 ч. в Новата конферентна зала в Ректората

  Прочетете още...
 • Информационни постери на студенти

  Наши студенти, участвали в обмена по Еразъм+, представиха свои информационни постери за пребиваването си в няколко чужди университета.

  Прочетете още...
 • Лекции на проф. Кристоф Рап по покана на Философски факултет

  На 27 и 28 февруари

  Прочетете още...
 • Работна среща по проекта „ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА-БЕЖАНЦИ“

  На 27 и 28 февруари 2017 г. в Аудитория 63 на Ректората 

  Прочетете още...
 • Конкурс за подбор на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за учебната 2017/2018 г.

  Системата ще бъде отворена на 22 февруари 2017 г. и ще бъде затворена автоматично на 06 март 2017 г. в 12.00 ч.

  Прочетете още...
 • Покана за участие в конференция на тема: Да преосмислим Европейския съюз, 11-12 май 2017 г., София

  Срок за изпращане на заявка за участие: 28 февруари 2017 г.

  Прочетете още...
 • ПРОГРАМА ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО


  Прочетете още...
 • Оценяване работата на преподавателите по дисциплините от учебния план

  Електронните анкетни карти за студентска оценка

  в http://elearn.uni-sofia.bg/.

  Прочетете още...
 • Анкетно проучване за качеството на учебния процес

  ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

  http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

  Прочетете още...
 • Докторантски четения '2016

  На 26 и 27 септември 2016 г. в Конферентната зала на Ректората се проведоха "Докторантски четения`2016" с участници от различни специалности на Философски факултет.  

  Какво се случи?

  Прочетете още...
 • Свободен достъп до бази данни

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя пробен достъп до бази данни на ProQuest и Частичен пробен достъп до AAAS-Science Onlinе  Прочетете още...
 • Насоки за разработване на курсови работи в бакалавърска и магистърска степен

  Значение и предназначение на курсовата работа

  Какво се разбира под приемлива курсова работа

  Препоръки към оформлението на курсовата работа

  Прочетете още...
 • Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Съобщение на Студентски съвет за достъп до свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

  Прочетете още...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  Прочетете още...
 • Нови книги

  Списъци на новополучени книги в библиотеките на Философски факултет

  Виж тук

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в ►, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 За Факултета                   Какво, къде, как             Виртуална разходка "Алма Матер"

 Прием на бакалаври       Прием на магистри      ► Прием на докторанти      Прием на специализанти

►►  Система за електронна поща на Философски факултет


 • Свободен достъп до бази данни

  За определен период от време Университетската библиотека предоставя пробен достъп до бази данни на ProQuest и Частичен пробен достъп до AAAS-Science Onlinе  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Erasmus+ and International students


  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Продължаващо образование

  Философски факултет предлага различни възможности за следдипломна квалификация, преквалификация, специализации. 

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.