• Кариерен форум ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА НА УСПЕХА

  24 април 2014 г. (четвъртък)
  от 11:00 до 17:00 ч., Аулата на СУ - изложение
  от 13:00 до 15:00 ч., зала 1 на Ректората на СУ - уъркшоп

  ​В рамките на форума студентите ще имат възможността да се срещнат и поговорят с работодатели, предлагащи работни и стажантски позиции в различни професионални сфери

  Прочетете още...
 • СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ кандидатстване и предаване на договори

  ВАЖНО!  Приемът на договори по проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“ временно се прекратява поради изчерпването на отпуснатите за Софийски университет бройки. Очакваме информация относно отпускането на допълнителни бройки, която своевременно ще публикуваме на сайта на Философски факултет.

  Прочетете още...
 • Курсове с електронно съдържание

  Уважаеми колеги,

  по проект BG051РО001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ вече е разработено електронно учебно съдържание за 135 курса (бакалавърска и магистърска степен). Можете да видите списък с възможност за бърз достъп...

  Прочетете още...
 • Съобщения от Университета

  Ако ви интересува...

  Прочетете още...
 • Свободни места в обмен на студенти

  През зимен или летен семестър на учебната 2013/2014 бихте могли да се възползвате от програмите за обмен на студенти.

  Прочетете още...
 • Характеристики на интелигентния човек

  Въпросникът, който Ви предлагаме, включва списък с различни описания, поведения, характеристики. Вашата задача е да оцените доколко според Вас тези описания са характерни за интелигентния човек...

  Прочетете още...

Философски факултет

Философският факултет е един от центровете на българската хуманитарна наука от основаването на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1888 г. По брой студенти, преподавателска, библиотечна, материално-техническа и информационна осигуреност факултетът е сред най-големите научни средища в Югоизточна Европа в областта на общественото и хуманитарното знание. В него преподават над 180 висококвалифицирани професори, доценти и асистенти и учат около 3000 студенти от 25 страни в трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор.

Специалностите и катедрите предлагат голям брой курсове за следдипломна квалификация, разработват проекти и извършват експертна и консултантска дейност в своите направления. Факултетът винаги се е отличавал с високо образователно равнище, ярка академична свобода и принципен граждански ангажимент.

Мисията на колегията от преподаватели, студенти и служители е да изучава, изследва, развива и препредава човешкия опит в хуманитарната, социалната и политическата сфера чрез висока научна и практическа квалификация. Философският факултет действа като институция от национално значение и формира ядрото на българската хуманитарна интелигенция.

 Прием на докторанти (2013/2014)

 


 • ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +” 2014-2015

  Списък на приемащите университети

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Характеристики на интелигентния човек

  Въпросникът, който Ви предлагаме, включва списък с различни описания, поведения, характеристики. Вашата задача е да оцените доколко според Вас тези описания са характерни за интелигентния човек...

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...
 • Курсове с електронно съдържание

  Уважаеми колеги,

  по проект BG051РО001-4.3.04-0002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ вече е разработено електронно учебно съдържание за 135 курса (бакалавърска и магистърска степен). Можете да видите списък с възможност за бърз достъп...

  ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ...

Проектът се осъществява  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинасирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.