Специалности

Социология

ВТОРА НАЦИОНАЛНА ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЦИОЛОГИЯ - ПРОГРАМА
По-подробна информация за конференцията може да намерите в секция Новини