публична лекция

Frege on Geometry and Intuition

Катедра „Логика, етика и естетика“ има удоволствието да Ви покани на публичната лекция на Табеа Рор „Frege on Geometry and Intuition“.
Табеа Рор е асистент в Института по философия на Университета в Йена. Тя е гост на катедрата за периода 01.10.–13.10.2013. В този контекст тя ще представи публична лекция на английски език, която ще бъде ориентирана към по-широка философска публика, а не само към специалисти по Фреге или философия на математиката.
Abstract: In his Foundations of Arithmetic Frege argues that while geometry is intuitive, arithmetic is not. The latter claim is intensively discussed under the label ‘logizism’. With the former, however, Frege agrees with Kant’s philosophy of mathematic. This talk focuses on Frege’s remarks on the relationship between arithmetic and geometry. It aims at making clear that Frege has reasons, that are both historically motivated and systematic, to hold that arithmetic and geometry have different epistemological status.

.