конференция

«Нравствеността»

Конференция на катедра „Логика, етика и естетика“ в памет на проф. Любомир Драмалиев

Програма


10.15–10.30 Откриване на конференцията: проф. д-р Димитър Денков, Декан на ФФ

10.30–11.30 Първа сесия с водещ проф. д-р Недялка Видева

 • проф. дфн Васил Проданов (УНСС): Мястото на Любомир Драмалиев в българската етика
 • доц. д-р Николай Михайлов (БАН): Нравствеността и Професорът
 • проф. д-р Витан Стефанов, (СУ): Бягство от мисленето
 • проф. дфн Мария Димитрова (СУ): Левинас за нравствеността

11.30–11.45  Дискусия

► 11.45–12.00 Кафе пауза

12.00–13.15 Втора сесия с водещ доц. д-р Силвия Минева

 • доц. д-р Валентина Драмалиева (УНСС): Моралът в контекста на "културния лаг"
 • доц. д-р Емилия Маринова (БАН): За обективното психологическо изследване и за мярата на неговата етическа приложимост
 • доц. д-р Станка Христова (БАН): Казуистичните решения
 • доц. д-р Иван Колев (СУ): Към една философска кардиология
 • Георги Димитров (докторант, СУ): Понятието "съвест" при Хайдегер

13.15–13.30 Дискусия

► 13.30–14.30 Обедна почивка

14.30–15.45 Трета сесия с водещ доц. д-р Валентина Кънева

 • доц. д-р Димка Гочева (СУ):"Антигона" на Софокъл, или за отвъдното справедливо
 • гл. ас. д-р Петър Пламенов (СУ): Нравствеността според софистите
 • Валентин Калинов (студент, СУ): Ерос, машина за етос
 • доц. д-р Николай Обрешков (БАН): Интеркултурност и Духовност
 • проф. дфн Красимир Делчев (СУ): Леопарди за двама отстъпници от добродетелта (Теофраст и Брут)

15.45–16.00 Дискусия

► 16.00–16.15  Кафе пауза

16.15–17.30 Четвърта сесия с водещ доц. д-р Валентина Кънева

 • доц. д-р  Силвия Минева (СУ): За моралния закон, звездното небе и тяхната нереципрочност
 • доц. д-р Мария Парашкевова (Бургаски университет): Нравствената позиция
 • доц. д-р Валентина Кънева (СУ): Самоопределение и нравственост
 • проф. д-р Недялка Видева (СУ): Утопия, морал, етика
 • Стефан Гайдарски (докторант, ЮЗУ): Право, нравственост и днешна Българи

17.30–18.00  Заключителна дискусия и закриване на конференцията.