Философия, летен семестър 2013/14

Свободно избираеми и факултативни дисциплини

 

 

С И Д

Пон., 15-19 ч., 319

лек. и упр.: доц. В. Кънева

Модална логика ►

Петък, 15-19 ч., 333

лек. и упр.: доц. Е. Латинов

Критическо мислене ►

Петък, 15-19 ч., 41

лек. и упр.: доц. А. Бешкова

Философия на изкуството ►

Четв., 17-21 ч., 41

лек. и упр.: доц. И. Колев

Философия на религията ►

Петък, 17-21 ч., 505

лек.: доц. В. Теохаров, упр.: М. Бачев

Философия на културата

Вторник, 17-21 ч., 333

лек. и упр.: гл. ас. В. Видински

История на философската култура в България

Сряда, 17-21 ч., 319

лек.: проф. А. Стаматов, упр.: д-р М. Калчева

История на марксизма: основни направления

Сряда, 17-21 ч., 333

лек. и упр.: проф. Х. Паницидис

Руска философия (XIX – началото на XX век)

Пон., 17-21 ч., 63А

лек. и упр.: проф. Х. Паницидис

Основни понятия в Хегеловата логика ►

Сряда, 17-21 ч., 505

лек.: проф. А. Гънгов, упр.: гл. ас. Дросев

Свят, езици, онтологии ►

Петък, 13-17 ч., 505

лек. и упр.: проф. С. Герджиков

Философска работилница: Другият Декарт

Сряда, 11-15 ч., 319 

лек. и упр.: доц. З. Попов

Културна антропология на Европейското средновековие

Вторник, 17-21 ч., 41

лек.: проф. Ц. Бояджиев, упр..: Т. Николов

Философия на природата

Вторник, 17-21 ч., 505

лек. и упр.: доц. Ц. Рачева

Философия на политиката. Съвременната дискусия

Четв., 17-21 ч., 319

лек. и упр.: проф. Д. Тафков

 

Факултативни дисциплини

Старогръцки език
Понеделник, 12-15 ч., 63А
лек.: гл. ас. Д. Табакова 
Латински език
Понеделник, 9-12 ч., 63А
лек.: доц. М. Костова
Петък, 13-15 ч., 63А
лек. и упр.: проф. А. Андонов
Вторник, 15-17 ч., 505
лек. и упр.: доц. В. Дафов