Спецкурсове

летен семестър 2013/14

Геният във фрагментарния жанр 

Четвъртък, 15-17 ч., 41

проф. В. Стефанов

Философия на математиката ІІ 

Петък, 11-13 ч., 505

доц. В. Сотиров

Математически модели в некласическата логика 

Сряда, 15-17 ч., 319

доц. В. Сотиров

Морални проблеми на сурогатното майчинство 

Сряда, 15-17 ч., 333

проф. Н. Видева

Систематичните претенции на Кантовата трета Критика 

Четвъртък, 15-17 ч., 505

гл. ас. О. Касабов

Общуване, комуникации морал 

Сряда, 15-17 ч., 505

доц. С. Минева, гл. ас. П. Горанов

Естетическата субективност в модерността 

Петък, 15-17 ч., 319

С. Борисова-Спасова

Природната философия за Рене Декарт

Вторник, 15-17 ч., 333

доц. К. Янакиев

Философско-утопичният роман на Чернишевски "Какво да се прави?"

Сряда, 13-15 ч., 505

проф. К. Делчев

Проблемът за философия на съществуването

Петък, 13-15 ч., 333

проф. А. Карагеоргиева и гл. ас. Д. Иванов

Грешките в познанието

Понеделник, 17-19 ч. 52 каб. (Ректорат)

проф. Л. Сивилов

Противоречията на политическата теология и проблемът за революцията: Валтер Бенямин, Карл Шмит и Якоб Таубес

Сряда, 13-15 ч., 333

гл. ас. д-р Димитър Божков

Дзен-философията на Доген /1200-1253/

Петък, 11-13 ч., 41

проф. д-р Иван Камбуров

Субект-субстанцията и постмодерният субект (към разбирането на постмодерността) ►

Вторник, 13-15 ч., 505

гл. ас. Ц. Рачева, С. Методиев

Доблест, разкош и корупция в Древен Рим

Сряда, 13-15 ч., 63А

д-р Доротея Валентинова

От Плитон до Висарион. Философията от последните десетилетия на Византия

Сряда, 9-11 ч., 505

проф. дфн Ц. Бояджиев