ЯНАКИЕВ, Константин

доц. д-р

Интереси: философия на науката

Елекронни адреси: const@mail.bg; kjanakiev@phls.uni-sofia.bg

CV

Адрес: Софийски университет "Св. Климент Охридски" бул. "Цар освободител" № 15

Телефон: 93 08 414 (канцелария)

Дата на раждане: 06.10.1959 г., София.

Образование и научна степен:

 • Д-р по философия – 1990 г.;
  Дисертация: "Несъизмеримост и обективност на науката";
  Научен ръководител: чл. кор. проф. д.ф.н. Добрин Спасов.
 • Висше образование – 1985 г.; специалност философия, СУ "Св. Климент Охридски".
 • Средно образование – 1978 г., Немска езикова гимназия – София

Заемани длъжности до момента:

 • От август 2003 г. – доцент в катедра "Философия", СУ "Св. Климент Охридски".
 • От януари 1998 г. – главен асистент в катедра "Философия", СУ "Св. Климент Охридски"
 • Октомври – декември 1997 г. – асистент в катедра "Философия", СУ "Св. Климент Охридски"
 • От май 1995 г. – научен сътрудник II степен в Центъра по наукознание и история на науката – БАН;
 • От септември 1992 г.: проучвател в Центъра по наукознание и история на науката – БАН;
 • Февруари 1991г. – август 1992 г.: пощальон в пощенска станция 1303, София;
 • Февруари 1989 г. – януари 1991 г.: В този период нямах постоянна работа и работех като хоноруван асистент в СУ "Св. Климент Охридски", като учител по философия и английски език, съчинявах популярни лекции по граждански договор с музея "Земята и хората";
 • февруари 1986 г. – януари 1989 г.: редовен докторант към Катедрата по логика етика и естетика на СУ "Св. Климент Охридски".
 • Септември 1985 г. – януари 1986 г.: учител по обществознание в СПТУ по промишлен и енергиен монтаж – Перник;
 • 1980 – 1985 г.: студент по философия в СУ "Св. Климент Охридски";
 • Октомври 1978 – октомври 1980 г.: редовна военна служба.