Боряна Владимирова Христова

професор, доктор на филологическите науки

Научна област и интереси: Специални библиотечни колекции; Библиотечен PR; Археография; Палеография; Книгознание; Писмено културно наследство; Стара българска литература.

bhristova@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/CV_Hristova.pdf