Учебни занятия в магистърски програми

Уважаеми колеги,

За учебната 2016/2017 г. периодът на провеждане на очните занятия със студентите от магистърските програми в специалността – задочно обучение
(„Управление на електронно съдържане”, „Библиотечно-информационни технологии”, „История на книгата и четенето”, "Библиотечно-информационни науки и културна политика"), е следният:

  • І семестър (зимен) – 16.01.2017 г. - 31.01. 2017 г.
  • ІІ семестър (летен) – 05.06.2017 г. - 18.06. 2017 г.

Първите срещи със студентите ще се проведат на 16.01.2017 г.

Студентските книжки на новоприетите студенти ще бъдат връчени в началото на очните занятия за І семестър.