конференция

«Етични и правни граници на медицинската грижа»

Втора национална конференция по биоетика и биоправо

Катедрата по логика, етика и естетика, магистърска програма "Интегративна биоетика" и Фондация за развитие на правосъдието имат удоволствие да Ви поканят на Втората национална конференция по биоетика и биоправо "Етични и правни граници на медицинската грижа", която ще се състои на 7 и 8 ноември в новата конферентна зала в ректората на СУ "Св. Климент Охридски" (северно крило, ет. 2)

 

Програма

7 ноември 2014 г.


9:00 ч. Регистрация и кафе за "добре дошли"
9:30 – 9:45 ч. Откриване
доц. д-р Ива Пушкарова, Председател на ФРП
д-р Стоян Ставру, Ръководител на проект "Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики", ФРП, основател на професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com
доц. д-р Валентина Кънева, Ръководител на магистърска програма ,,Интегративна биоетика", ФФ на СУ
9:45 – 11:00 ч. Съвременни безспокойства в медицината
Модератор: д-р Стоян Ставру
Доверието и лъжата в медицинската практика (проф. д. ф. н. Стилиян Йотов, Философски Факултет на СУ „Св. Климент Охридски“)
Скритите аспекти на ,,иновационните” технологии в медицината (д-р Васил Папанчев, главен асистент, доктор по медицина, доктор на науките, Катедра Сърдечно-съдова хирургия, Медицински университет, София)
Нанотехнологии и медицина /етични безпокойства (доц. д-р Христина Живкова, Катедра Социална медицина, Медицински университет, София; Росен Петров, инженер, Машиностроителен завод "Мир")
Съвременните здравни грижи през призмата на православната етика (Свилен Спасов, докторант, Православен Богословски Факултет на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий")
Дискусия
11:00 – 11:20 ч. Кафе пауза
11:20 – 13:00 ч. Пренатални изследвания и грижи
Модератор: проф. Стилиян Йотов
Грижа срещу помощ – въпрос на думи, на отношение или на регулация?
(д-р Стоян Ставру, Ръководител на проект „Модерни правни решения: право и етика в националните биополитики“, ФРП, основател на професионален правен сайт ChallengingTheLaw.com)
Правото на живот като право на избор при провеждането на дородови генетични изследвания” (Любослава Костова, докторант, Катедра по логика, етика и естетика към Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски")
Продължаване на бременността при диагнози, несъвместими с живота, и перинатален хоспис” (Бояна Петкова, лекар в Специализирана болница за активно лечение на детски болести „Проф. Иван Митев”, София)
Български евгенични проекти в междувоенния период: семейно здраве и "хигиенизиране" на колективното тяло (Гергана Мирчева, хоноруван асистент в Катедра Етнология, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски)
Дискусия
13:00-14:00 ч. Обедна пауза
14:00-16:00 ч.: Медико-правни грижи за деца
Модератор: доц. Ива Пушкарова
За някои етични и правни аспекти при оказването на медицинска помощ на деца (д-р Мария Радева, асистент в Катедра "Публичноправни науки", Юридически факултет, Русенски университет "Ангел Кънчев")
Значение на мнението и съгласието на детето при осъществяване на неговото лечение (адв. Мария Шаркова, д-р Мария Петрова и Иван Георгиев, съдия в Софийски районен съд)
Как умират децата: етични аспекти на грижата при терминално болни деца (Маргарита Габровска, докторант, Катедра по логика, етика и естетика към ФФ на СУ "Св. Климент Охридски")
Дете с дете – проблеми на ранната бременност (доц. д-р Елица Куманова, Русенски университет "Ангел Кънчев")
Дискусия
 
8 ноември 2014 г.

9.45 ч.: кафе за ,,добре дошли”
10:00-12.30 Трудни решения в медицината
Модератор: д-р Стоян Ставру
Защо друг ще ми определя какво да правя с тялото си? За тялото и правото от психологична гледна точка (д-р Даниела Папанчева, главен асистент)
За достойнството и евтаназията (Атанас Анов, асистент; доц. д-р Силвия Александрова-Янкуловска, Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии“, Факултет Обществено здраве, Медицински Университет – Плевен)
Етични и правни граници на медицинската грижа при лица с деменция  (доц. д-р Николина Ангелова-Барболова, Катедра Здравни грижи, Русенски университет "Ангел Кънчев", Център за психично здраве Русе, началник отделение "Съдебна психиатрия")
Решения за преустановяване на лечението и поддържането на живота при некомпетентни пациенти (доц. д-р Валентина Кънева, Философски Факултет на СУ "Св. Климент Охридски")
Дискусия
12.30 Закриване