Психологически аспекти на кърменето – Част І

Обща информация


Психологически аспекти на кърменето - Част І

ГЛ. АС. Д-Р АНЕТА АТАНАСОВА
Дистанционен курс

Курсът въвежда в нова интердисциплинарна изследователска област и нейните основни психологически аспекти – кърменето. Времето на бурно развитие на психологическата наука и психологическите изследвания съвпада с времето на силно ограничаване на продължителността и честотата на кърмене в западните общества. Съвременните тенденции за все по-широкото разпространение на тази практика за хранене и отглеждане на бебето и малкото дете откриват нови изследователски области: отчитане на мястото на кърменето в ранните взаимоотношения между майката и детето и формирането на привързаност; кърменето като ключов аспект от родителските практики за отглеждане на деца в контекста на еволюционната перспектива; взаимовръзката между кърмене (продължителност на кърменето) и психично здраве и благополучие на майката; влиянието на кърменето (продължителността на кърмене) върху емоционалното, интелектуалното, социалното и моралното развитие на детето. Разглеждат се и теми като: нагласи към кърменето; кърмене и трудова заетост на жената; кърмене и феминизъм; неудовлетворяващи преживявания и проблеми, свързани с кърменето.