Психологически аспекти на кърменето – Част ІІ

Обща информация


Психологически аспекти на кърменето – Част ІІ

ГЛ. АС. Д-Р АНЕТА АТАНАСОВА
Дистанционен курс

Втората част на курса, посветен на психологическите аспекти на кърменето, е логично продължение на представените в първа част теми. След установяване на практиката за кърмене в контекста на ранната грижа за новороденото, закономерно се поставя въпросът: "Докога трябва да продължи кърменето?". Разглеждат се теми, свързани с продължителността на кърменето и отбиването (биологична и социална норма; различни културни практики) и произхождащите от това въпроси: как се отразява продължителното кърмене на порасналото кърмаче; каква е ролята на бащата и взаимоотношенията му с детето и с майката; какви влияния има кърменето (продължителното кърмене) върху сексуалността и сексуалните взаимоотношения в двойката; какви са особеностите на взаимоотношенията между две кърмени деца на различна възраст. Засяга се въпросът за психологическото консултиране по свързани с кърменето въпроси.