Мария Асенова Аврамова

гл. ас. д-р

Научна област и интереси: Информационно търсене; Индексиране на документи; Информационно-търсещи езици; Електронни каталози; Електронни библиотеки.

mariaavramova@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1368/Maria_Avramova-CV-2018.doc