Магистърски тези 2002

2001-2002

Елена Георгиева Глутникова
62002

Удоволетвореност от труда - обективна оценка на трудовата дейност при учителите доц.д-р Теменуга Ракаджийска
Стоян Иванов Бъчваров
62004
Политика на заетостта и наемите в българска и чуждестранна "компания" оперираща у нас доц.д-р Цветан Давидков
Ася Йорданова Великжова
62005
Трудова реализация на хората с увреждания - проблеми и възможности доц.д-р Петя Кабакчиева
Виктория Веселинова Маевска
62006
“Безличното доверие в посредниците на пазара на труда” Доц.д-р Таня Чавдарова
Елена Иванова Николова
62007

“Участие в черния пазар на труда – причини и последици”

Доц.д-р Таня Чавдарова
Мая Стефанова Стойкова
62008
“Скритата приватизация” Доц. д-р Таня Чавдарова
Адриян Адриянов Иванов
62011
“Корпоративна Социална Отговорност по отношение на труда” Доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Илина Християнова Зафирова
62012
“Организационни проблеми и конфликти на бързоразвиващите се фирми и тяхното разрешаване”(Case-study Автокъща “София” Доц.д-р Сава Джонев
Eкатерина Илиева Харизанова
62013
Проблми за подбора на човешките ресурси в социологическите и маркетинговите изследвания доц.д-р Таня Чавдарова
Венцеслав Крумов Иванов
62017
“Трудовата култура в средното образование” Доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Мая Димитрова Петрова
62018
Състояние и тенденции на организационната култура в болничните заведения в процеса на здравната реформа доц.д-р Сава Джонев
Офелия Иванова Кънева
62019
“Социалното предприемачество – икономически и социални мисии в обществото” Доц. д-р Боян Славенков
Мая Ценкова Цанкова
62020
“Управление на представянето на персонала. Казуси от практиката” Доц.д-р Цветан Давидков
Лиляна Веселинова Вълчева
62021
“Програми и мерки за насърчаване на заетостта” Доц.д-р Цветан Давидков
Велислава Славчева Ивановска
62022
“Усъвършенстване на комуникациите в държавната администрация за повишаване мотивираността на служителите” Доц.д-р Цветан Давидков
Светлана Георгиева Костадинова
62023
“Атестирането на персонала – как да се засилят положителните ефекти и да се преодолеят отрицателните последици” Доц.д-р Цветан Давидков
Надка Пламенова Иванова
62024
“Оценка на системата за обучение и квалификация на персонала в Държавно предприятие “Ръководство на въздушно движене” Доц. д-р Цветан Давидков
 
Наталия Колева Влахова
62025
Анализ на мотивите за труд при работещи в държавни и частни организации доц.д-р Соня Карабельова