Магистърски тези 2012

2010 - 2012
  магистрите са завършили с държавен изпит