Магистърски тези 2016

Дипломант
Тема на магистърската теза Научен ръководител
2014 - 2016
Румяна Тодорова Тодорова
62302
„Обвързване на системите за възнаграждение и стимулиране с компетентностните модели в организацията“ проф.д.пс.н.Ирина Зиновиева
Златина Атанасова Томова 
62298
Практики за подбор на персонал чрез социалните мрежи в сектора на информационните технологии Проф.д.пс.н. Ирина Зиновиева
Петя Василева Недялкова 
62290
КТД като инструмент за подобряване на трудовите отношения в малките и средни предприятия в България през 21 в. Гл.ас.д-р Деница Хинкова
Глория Лъчезарова Лазарова
62301
Управленски стил и ангажираност на служителите в аутсорсинг сектора Доц.д-р Таня Чавдарова
Светлана Димитрова Минчева
62298
Влияние на организационната социализация върху ефективното включване на служителите в работния процес Проф. д.с.н.Цветан Давидков
Христина Иванова Йонова, ф.№ 62304 „Управление на таланта в организацията”
»Резюме
Проф. д.с.н.Цветан Давидков