Магистърски тези 2004

Обща информация


2002-2004

Диана Живкова Георгиева
62026

“Диагностика, проблеми и средства за адаптация на новоназначените кадри при изпълнението на длъжвостта” Проф.д.пс.н. Сава Джонев

Марин Лъчезаров Стойче
62028

Социалната адаптация на кадровите военнослужещи на пазара на труда (случай върху периода след 1989 г.) ас. Иван Войнов
Наталия Пламенова Георгиева
62029
Особенсоти на успешното развитие на професионалиста гл.ас.д-р Соня Карабельова
Десислава Лъчезарова Генова
62030
Оценка на трудовото представяне на Космо-България гл.ас.д-р Соня Карабельова

Калина Георгиева Симидчийска
62031

“Лидерски стилове в съвременни български организации” Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Гергана Христова Савчева
62032
Комуникацията в организацията Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Иван Красимиров Попов
62034
“Мотивация и удовлетвореност от труда на работещи в държавни и частни организации” Гл.ас.д-р Соня Карабельова
Калина Петрова Чеканьова
62036 
“Социална отговорност на съвременната корпорация” доц. д-р Теменуга Ракаджийска
Ирина Иванова Пилева
62037 
“Безработицата в България като източник на несигуроност и социална изолация” доц.д-р  Боян Славенков
Румен Иванов Боте
62038
“Ценности и нагласи на работещите в български държавни и частни организации” Гл.ас.д-р Соня Карабельова