История на философията

Обща информация


Ръководител на катедрата

проф. дфн Александър Кънев
​​akunev@phls.uni-sofia.bg
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 52

Инспектор по учебната и научна дейност

Росинка Тодорова
тел. (02) 9308 245
rtodorova@phls.uni-sofia.bg​
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 54 

Пощенски адрес

Катедра „История на философията“
Философски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бул. „Цар Освободител“ 15
София, 1504


Администратори на сайта на катедрата

Васил Видински - vidinsky@phls.uni-sofia.bg
Гергана Динева - gdineva@phls.uni-sofia.bg​

Преподаватели

 • проф. дфн Стилиян Йотов
 • проф. дфн Георги Каприев
 • проф. дфн Александър Кънев
 • проф. д-р Иван Камбуров
 • доц. д-р Гергана Динева
 • доц. д-р Тодор Тодоров
 • доц. д-р Васил Видински
 • гл. ас. д-р Димитър Божков
 • гл. ас. д-р Десислава Дамянова
 • гл. ас. д-р Мария Ванева
 • гл. ас. д-р Лидия Кондова
 • проф. дфн Олег Георгиев
 • проф. д-р Димитър Денков
 • проф. д-р Хараламби Паницидис
 • Щатни преподаватели

   

  проф. дфн Стилиян Йотов 


  изследователски интереси: Философия на Новото време, Съвременна философия, Философия на правото
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  сряда, 13:00-15:00 часа, 285 кабинет (Ректорат, Северно крило)
  имейл: yotov@phls.uni-sofia.bg​

   

  проф. дфн Георги Каприев 


  изследователски интереси: Латинска и Византийска философия на Средновековието, Метафизика, Философия на изкуството
  Curriculum Vitae
  приемно време:
  петък, 13:00-14:30 часа, 54 кабинет (Ректорат)
  имейл: gkapriev@phls.uni-sofia.bg

   

  проф. дфн Александър Кънев 


  изследователски интереси: Съвременна философия (Витгенщайн, Хайдегер), Метафизика, Метафилософия
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  четвъртък, 17:00-18:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
  имейл: akunev@phls.uni-sofia.bg

   

  проф. д-р Иван Камбуров 


  изследователски интереси: Източна философия, Даоизъм, Сравнителни философски изследвания
  Curriculum Vitae
  приемно време: 

  имейл: iikamburov@phls.uni-sofia.bg

   

  доц. д-р Васил Видински 


  изследователски интереси: История на философията; по-специално: Философия на Новото време, Немска класическа философия, Съвременна философия
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  сряда, 17:00-19:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
  имейл: vidinsky@phls.uni-sofia.bg

   

  доц. д-р Гергана Динева 


  изследователски интереси: История на философията с фокус върху Античността и Средновековието, Етика, Метафизика, Епистемология.
  Curriculum Vitae
  приемно време: 

  имейл: gdineva@phls.uni-sofia.bg​

   

  доц. д-р Тодор Тодоров 


  изследователски интереси: История на философията, Философия на средновековието и ренесанса, Философия на арабското средновековие, Културна и социална критика на медиите, Медии и политика, Критика на медийния разум, Теории на идеологията и зрелището
  Curriculum Vitae
  приемно време: 

  имейл: todorpt@phls.uni-sofia.bg

   

  гл. ас. д-р Димитър Божков 


  изследователски интереси: Философия на XIX и XX век, Философия на историята, Теория на литературата, История на изкуството, История на социологията
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  вторник, 13:00-14:00 часа, 314 кабинет (IV блок)
  имейл: d.bozhkov@phls.uni-sofia.bg​

   

  гл. ас. д-р Мария Ванева 


  изследователски интереси: Антична и Средновековна философия
  Curriculum Vitae
  приемно време: 

  имейл: maria.vaneva@phls.uni-sofia.bg​

   

  гл. ас. д-р Десислава Дамянова 


  изследователски интереси: Източна философия, Даоизъм, Сравнителни философски изследвания
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  вторник, 12:00-14:00 часа, 414Б кабинет (IV блок) с предварителна уговорка по имейл
  имейл: damyanova@phls.uni-sofia.bg​

   

  гл. ас. д-р Лидия Кондова 


  изследователски интереси: История на философията (Немска класическа философия, Философия на Новото време), Теория на познанието, Метафизика, Биоетика
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  вторник, 17:00-19:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
  имейл: lkondova@phls.uni-sofia.bg

   

   


  Хонорувани преподаватели

   

  проф. дфн Цочо Бояджиев

  хоноруван преподавател по Средновековна философия

  изследователски интереси: Антична философия, Средновековна философия, Философия на фотографията
  Curriculum Vitae
  имейл
  cbojadzhie@phls.uni-sofia.bg

   

   

  проф. дфн Олег Георгиев  


  изследователски интереси: Философия на образованието, Средновековна философия, История на философията, Философия на културата, Философска антропология
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  понеделник, 15.30-17:00 часа, 504 кабинет (IV блок)
  имейл: georgiev@phls.uni-sofia.bg

   

   

  проф. д-р Хараламби Паницидис 


  изследователски интереси: История на философията, Философия на историята, Философия на културата, Философска антропология, Философско-теоретичните модели на съвременното социално и политическо развитие
  Curriculum Vitae
  приемно време: 

  имейл: panacidis@phls.uni-sofia.bg

   

   

  проф. д-р Димитър Денков 


  изследователски интереси: История на философията, Методология на познанието, Социални изследвания, превод и редакция на философски и литературни текстове
  Curriculum Vitae
  приемно време: 
  четвъртък, 11:00-13:00 часа, 52 кабинет (Ректорат)
  имейл: denkov@phls.uni-sofia.bg

   

   

   

  Бакалавърски курсове и държавен изпит

  Катедра История на философията предлага девет задължителни курса в бакалавърската програма на специалност "Философия" (по новия учебен план, стартирал 2013-2014 година):

  1. Източна философия (двусеместриален, в І курс)
  2. Антична философия (двусеместриален, в І курс)
  3. Философия на Средновековието и Ренесанса (двусеместриален, във ІІ курс)
  4. Философия на Новото време - Рационализъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
  5. Философия на Новото време - Емпиризъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
  6. Немска класическа философия - І част (едносеместриален, в ІІІ курс)
  7. Немска класическа философия - ІІ част (едносеместриален, в ІІІ курс)
  8. Нова философия (19 век) (двусеместриален, в ІV курс)
  9. Съвременна философия (двусеместриален, в ІV курс)

  Държавен изпит

  Държавният изпит в катедра „История на философията“ се състои от писмена и - седмица по-късно - устна част. Изпитът се провежда според следния конспект.


  На 6 юли 2020 г. ще се проведе в Мудъл устната част.

  История на катедрата

  Още от самото си създаване през 1888 година в Софийския университет се сформира отдел „Философия“.  Първата философска катедра се нарича „Философия и педагогия” (1892-1904). После тя е преименувана на „Философия” (1904-1909). През цялото време ръководител е проф. Иван Георгов. След 1909 катедрата се разделя на две части - Систематична философия (с ръководител доц. Димитър Михалчев) и История на философията (с ръководител проф. Иван Георгов).

  Последователно ръководители на История на философията са били:

  1909-1934 г. – проф. Иван Георгов
  1934-1949 г. – проф. Иван Саръилиев
  1949-1963 г. – проф. Сава Гановски
  1963-1969 г. – доц. Грозьо Грозев
  1969-1990 г. – проф. Николай Ирибаджаков
  1991-1999 г. – проф. Цочо Бояджиев
  1999-2007 г. – проф. Георги Каприев
  2007-2011 г. – доц. Димитър Денков
  2011-2012 г. – проф. Георги Каприев
  2012-2017 г. – проф. Хараламби Паницидис
  от 2017 г. – проф. Александър Кънев

   

  от 2012 г. – проф. Хараламби Паницидис
   

  Научноизследователско направление

  Катедрата предлага пълен обзор на европейските философски традиции, опитвайки се да обхване и останалите продуктивни тенденции. Тя се стреми да устоява академично ниво, сравнимо с най-добрите европейски и американски аналози. Повечето членове са специализирали в престижни западноевропейски университети, четирима са Хумболтови стипендианти. Членовете на катедрата осъществяват множество успешни международни проекти с университетите в Кьолн, Бохум, Берлин, Хановер, Вюрцбург, Саарбрюкен, Вашингтон, Бостън, Нотр Дам (САЩ), Лувен, Оксфорд, Виена, Будапеща, Патра, които са само част от институциите – научни партньори на катедрата.

  Магистратура „История и съвременност на философията“

  http://phls.uni-sofia.bg/article/506