История на философията

Обща информация


Ръководител на катедрата

проф. дфн Александър Кънев
​​akunev@phls.uni-sofia.bg

Секретар на катедрата

Росинка Тодорова
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 54
тел. 9308 245
rossi@phls.uni-sofia.bg

Адрес

Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 52 и 54
philos_h@phls.uni-sofia.bg

Катедра "История на философията"
Философски факултет
Софйски университет "Св. Климент Охридски"
бул. "Цар Освободител" 15
София, 1504


Администратори на сайта на катедрата

Васил Видински - vidinsky@phls.uni-sofia.bg
Гергана Динева - gdineva@phls.uni-sofia.bg​

Бакалавърски курсове

Катедра История на философията предлага девет задължителни курса в бакалавърската програма на специалност "Философия" (по новия учебен план, стартирал 2013-2014 година):

 1. Източна философия (двусеместриален, в І курс)
 2. Антична философия (двусеместриален, в І курс)
 3. Философия на Средновековието и Ренесанса (двусеместриален, във ІІ курс)
 4. Философия на Новото време - Рационализъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
 5. Философия на Новото време - Емпиризъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
 6. Немска класическа философия - І част (едносеместриален, в ІІІ курс)
 7. Немска класическа философия - ІІ част (едносеместриален, в ІІІ курс)
 8. Нова философия (19 век) (двусеместриален, в ІV курс)
 9. Съвременна философия (двусеместриален, в ІV курс)

Магистърски програми

Катедрата предлага магистърска програма "История на философията"

Магистратурата се състои от два независима модула, от които магистрите избират един - този, който ги интересува.

 • Първият модул е Античност, Средновековие, Ренесанс.
 • Вторият модул е Нова, Съвременна и Постмодерна философия.

За да се ориентирате какво точно ще изучавате, разгледайте страницата на магистратурата, както и пълния учебен план за специалисти и за неспециалисти.

Преподаватели

проф. дфн Цочо БОЯДЖИЕВ cbojadzhie@phls.uni-sofia.bg​

проф. дфн Олег ГЕОРГИЕВgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

проф. дфн Стилиян ЙОТОВ sjotov@phls.uni-sofia.bg

проф. дфн Георги КАПРИЕВ gkapriev@phls.uni-sofia.bg

проф. дфн Александър КЪНЕВ - akunev@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Димитър ДЕНКОВ denkov@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Иван КАМБУРОВ iikamburov@phls.uni-sofia.bg

проф. д-р Хараламби ПАНИЦИДИС panacidis@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Тодор ТОДОРОВ todorpt@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Димитър БОЖКОВ

гл. ас. д-р Васил ВИДИНСКИ vidinsky@phls.uni-sofia.bg

гл. ас. д-р Десислава ДАМЯНОВА - damyanova@phls.uni-sofia.bg

ас. д-р Гергана ДИНЕВА - gdineva@phls.uni-sofia.bg​

История на катедрата

Първата философска катедра в Софийския университет е „Философия и педагогия” (1892-1904). После тя е преименувана на „Философия” (1904-1909). През цялото време ръководител е проф. Иван Георгов. След 1909 катедрата се разделя на две части - Систематична философия (с ръководител доц. Димитър Михалчев) и История на философията (с ръководител проф. Иван Георгов).

Последователно ръководители на История на философията са били:

1909-1934 г. – проф. Иван Георгов
1934-1949 г. – проф. Иван Саръилиев
1949-1963 г. – проф. Сава Гановски
1963-1969 г. – доц. Грозьо Грозев
1969-1990 г. – проф. Николай Ирибаджаков
1991-1999 г. – проф. Цочо Бояджиев
1999-2007 г. – проф. Георги Каприев
2007-2011 г. – доц. Димитър Денков
2011-2012 г. – проф. Георги Каприев
2012-2017 г. – проф. Хараламби Паницидис
от 2017 г. – проф. Александър Кънев

 

от 2012 г. – проф. Хараламби Паницидис
 

Научноизследователско направление

Катедрата предлага пълен обзор на европейските философски традиции, опитвайки се да обхване и останалите продуктивни тенденции. Тя се стреми да устоява академично ниво, сравнимо с най-добрите европейски и американски аналози. Повечето членове са специализирали в престижни западноевропейски университети, четирима са Хумболтови стипендианти. Членовете на катедрата осъществяват множество успешни международни проекти с университетите в Кьолн, Бохум, Берлин, Хановер, Вюрцбург, Саарбрюкен, Вашингтон, Бостън, Нотр Дам (САЩ), Лувен, Оксфорд, Виена, Будапеща, Патра, които са само част от институциите – научни партньори на катедрата.