История на философията

Обща информация


Ръководител на катедрата

проф. дфн Александър Кънев
​​akunev@phls.uni-sofia.bg
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 52

Инспектор по учебната и научна дейност

Росинка Тодорова
тел. (02) 9308 245
rtodorova@phls.uni-sofia.bg​
Ректорат, Южно крило, 3 етаж, стая 54 

Пощенски адрес

Катедра „История на философията“
Философски факултет
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
бул. „Цар Освободител“ 15
София, 1504


Администратори на сайта на катедрата

Васил Видински - vidinsky@phls.uni-sofia.bg
Гергана Динева - gdineva@phls.uni-sofia.bg​

Бакалавърски курсове

Катедра История на философията предлага девет задължителни курса в бакалавърската програма на специалност "Философия" (по новия учебен план, стартирал 2013-2014 година):

 1. Източна философия (двусеместриален, в І курс)
 2. Антична философия (двусеместриален, в І курс)
 3. Философия на Средновековието и Ренесанса (двусеместриален, във ІІ курс)
 4. Философия на Новото време - Рационализъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
 5. Философия на Новото време - Емпиризъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
 6. Немска класическа философия - І част (едносеместриален, в ІІІ курс)
 7. Немска класическа философия - ІІ част (едносеместриален, в ІІІ курс)
 8. Нова философия (19 век) (двусеместриален, в ІV курс)
 9. Съвременна философия (двусеместриален, в ІV курс)

Магистратура „История и съвременност на философията“

http://phls.uni-sofia.bg/article/506

Преподаватели

 • Александър Кънев
 • проф. дфн Александър Кънев

  Професор по Съвременна философия
  Ръководител на катедра „История на философията“

  Изследователски интереси: съвременна философия (Витгенщайн, Хайдегер), метафизика, метафилософия
  Приемно време: четвъртък, 17-18 часа, 52 кабинет (Ректорат)
  Имейл: akunev@phls.uni-sofia.bg
  Допълнителна информация: страница и CV

   

   

  проф. дфн Олег ГЕОРГИЕВgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

  проф. дфн Стилиян ЙОТОВ sjotov@phls.uni-sofia.bg

  проф. дфн Георги КАПРИЕВ gkapriev@phls.uni-sofia.bg

  проф. д-р Хараламби ПАНИЦИДИС panacidis@phls.uni-sofia.bg

  проф. д-р Димитър ДЕНКОВ denkov@phls.uni-sofia.bg

  проф. д-р Иван КАМБУРОВ iikamburov@phls.uni-sofia.bg

  доц. д-р Тодор ТОДОРОВ todorpt@phls.uni-sofia.bg

  доц. д-р Васил ВИДИНСКИ vidinsky@phls.uni-sofia.bg

  гл. ас. д-р Десислава ДАМЯНОВА - damyanova@phls.uni-sofia.bg

  гл. ас. д-р Гергана ДИНЕВА - gdineva@phls.uni-sofia.bg​

  гл. ас. д-р Димитър БОЖКОВ - d.bozhkov@phls.uni-sofia.bg

  История на катедрата

  Още от самото си създаване през 1888 година в Софийския университет се сформира отдел „Философия“.  Първата философска катедра се нарича „Философия и педагогия” (1892-1904). После тя е преименувана на „Философия” (1904-1909). През цялото време ръководител е проф. Иван Георгов. След 1909 катедрата се разделя на две части - Систематична философия (с ръководител доц. Димитър Михалчев) и История на философията (с ръководител проф. Иван Георгов).

  Последователно ръководители на История на философията са били:

  1909-1934 г. – проф. Иван Георгов
  1934-1949 г. – проф. Иван Саръилиев
  1949-1963 г. – проф. Сава Гановски
  1963-1969 г. – доц. Грозьо Грозев
  1969-1990 г. – проф. Николай Ирибаджаков
  1991-1999 г. – проф. Цочо Бояджиев
  1999-2007 г. – проф. Георги Каприев
  2007-2011 г. – доц. Димитър Денков
  2011-2012 г. – проф. Георги Каприев
  2012-2017 г. – проф. Хараламби Паницидис
  от 2017 г. – проф. Александър Кънев

   

  от 2012 г. – проф. Хараламби Паницидис
   

  Научноизследователско направление

  Катедрата предлага пълен обзор на европейските философски традиции, опитвайки се да обхване и останалите продуктивни тенденции. Тя се стреми да устоява академично ниво, сравнимо с най-добрите европейски и американски аналози. Повечето членове са специализирали в престижни западноевропейски университети, четирима са Хумболтови стипендианти. Членовете на катедрата осъществяват множество успешни международни проекти с университетите в Кьолн, Бохум, Берлин, Хановер, Вюрцбург, Саарбрюкен, Вашингтон, Бостън, Нотр Дам (САЩ), Лувен, Оксфорд, Виена, Будапеща, Патра, които са само част от институциите – научни партньори на катедрата.