Конференция "Дебатът върху априори"

6-7 февруари 2015 г. , зала 1 на СУ "Свети Климент Охридски"

Още информация: http://thedebateovertheapriori.wordpress.com/