Философия, летен семестър 2014/15

Редовно обучение

Информация за съдържанието на обявените от катедра "Логика, етика и естетика" свободно избираеми дисциплини и някои избираеми дисциплини от катедра "Философия" 

 

СИД-дове


 

Спецкурсове