Бакалавърски курсове и държавен изпит

Катедра История на философията предлага девет задължителни курса в бакалавърската програма на специалност "Философия" (по новия учебен план, стартирал 2013-2014 година):

  1. Източна философия (двусеместриален, в І курс)
  2. Антична философия (двусеместриален, в І курс)
  3. Философия на Средновековието и Ренесанса (двусеместриален, във ІІ курс)
  4. Философия на Новото време - Рационализъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
  5. Философия на Новото време - Емпиризъм (едносеместриален, в ІІІ курс)
  6. Немска класическа философия - І част (едносеместриален, в ІІІ курс)
  7. Немска класическа философия - ІІ част (едносеместриален, в ІІІ курс)
  8. Нова философия (19 век) (двусеместриален, в ІV курс)
  9. Съвременна философия (двусеместриален, в ІV курс)

Държавен изпит

Държавният изпит в катедра „История на философията“ се състои от писмена и - седмица по-късно - устна част. Изпитът се провежда според следния конспект.


На 6 юли 2020 г. ще се проведе в Мудъл устната част.