История на катедрата

Още от самото си създаване през 1888 година в Софийския университет се сформира отдел „Философия“.  Първата философска катедра се нарича „Философия и педагогия” (1892-1904). После тя е преименувана на „Философия” (1904-1909). През цялото време ръководител е проф. Иван Георгов. След 1909 катедрата се разделя на две части - Систематична философия (с ръководител доц. Димитър Михалчев) и История на философията (с ръководител проф. Иван Георгов).

Последователно ръководители на История на философията са били:

1909-1934 г. – проф. Иван Георгов
1934-1949 г. – проф. Иван Саръилиев
1949-1963 г. – проф. Сава Гановски
1963-1969 г. – доц. Грозьо Грозев
1969-1990 г. – проф. Николай Ирибаджаков
1991-1999 г. – проф. Цочо Бояджиев
1999-2007 г. – проф. Георги Каприев
2007-2011 г. – доц. Димитър Денков
2011-2012 г. – проф. Георги Каприев
2012-2017 г. – проф. Хараламби Паницидис
от 2017 г. – проф. Александър Кънев

 

от 2012 г. – проф. Хараламби Паницидис
 

Научноизследователско направление

Катедрата предлага пълен обзор на европейските философски традиции, опитвайки се да обхване и останалите продуктивни тенденции. Тя се стреми да устоява академично ниво, сравнимо с най-добрите европейски и американски аналози. Повечето членове са специализирали в престижни западноевропейски университети, четирима са Хумболтови стипендианти. Членовете на катедрата осъществяват множество успешни международни проекти с университетите в Кьолн, Бохум, Берлин, Хановер, Вюрцбург, Саарбрюкен, Вашингтон, Бостън, Нотр Дам (САЩ), Лувен, Оксфорд, Виена, Будапеща, Патра, които са само част от институциите – научни партньори на катедрата.