Магистри

Специалност „Културология” предлага пет магистърски програми, две от които на чужд език, като в последните две се обучават и чуждестранни студенти.

Програмите са създадени като естествено продължение и надграждане на бакалавърската програма на специалност „Културология”. Те пазят и развиват нейната културологична специфика, като същевременно се специализират в различни посоки. Изградени са в съответствие с търсенето на кадри на пазара на труда, със световните тенденции в науката за културата и по-слабо засегнати области  в  бакалавърската програма.

Програмите с международно участие „Медии, комуникации и култура” и „История на жените и пола“, имат европейска акредитация в университетите партньори (Университетът Виадрина, във Франкфурт на Одер, Германия; и Университетът София-Анитиполис в Ница, Франция за маг. пр-ма „Медии, култура и комуникации; и във Виенския университет, Австрия, Университет Люмиер, Лион 2, Франция, Централно-европейски университет Будапеща, Унгария и Нотингамски университет, Великобритания за маг.пр-ма „История на жените и пола“).

Формата на обучение в ОКС „магистър” при специалност „Културология” е само редовна. Срокът на обучение е между 2 и 3 семестъра. Средно броят на ежегодно приеманите студенти с държавна субсидия в магистърска степен е:

  • в магистърска програма „Мениджмънт и социализация на културното наследство” – между 8-10 души;
  • в магистърска програма „Културна антропология” – между 8-10 души;
  • в магистърска програма „Изкуства и съвременност. ХХ – ХХІ век” – около 10 души;
  • в магистърска програма „Медии, комуникации, култура” – около 5-7 души български студенти, включени в общ поток от международни студенти (средно 20-25 души).
  • в магистърска програма „История на жените и пола“ – около 3-5 души.