Магистри

Обща информация


Условията и процедурите по прием в магистърската програма можете да откриете ТУК...►
 
..... г.
Обявена кампания за прием на магистри за учебната 2019-2020 г. Вижте още...►

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

 • Учебен план | Дисциплини
 • Прием
 • Преподаватели
 • Контакти
 • Занятия и изпити
 • Дипломиране: срокове и процедури
 • Магистърски тези - архив
 • Програмата подготвя студентите за кариера в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси в организации от публичния и частния сектор, както и за академична кариера в областта на социологията на труда, организациите и икономиката. Курсовете в нея целят да осигурят баланс между теоретични познания и практически умения.

  Пътищата за реализация включват позиции в планирането, набирането и подбора на хора, управление на възнагражденията, организационното консултиране, трудовите отношения и колективното договаряне, квалификацията и преквалификацията на заетите, консултантска и академична дейност, свързана с регулацията на трудовите пазари.

  Студенти се приемат веднъж годишно преди стартирането на академичната година.

  За кого е предназначена програмата?

  Програмата е предназначена както за студенти, които нямат трудов опит и търсят професионална реализация в областта на трудовите пазари и управлението на хора, така и за онези, които вече работят в полето и искат да развият своята кариера.

  Кои са основните курсове в програмата?

  Курсовете в програмата са професионално фокусирани и изследователски ориентирани. Те предоставят теоретична и практическа информация, целяща да рефлектира върху съвременните проблеми при управлението на хора и регулацията на трудовите пазари.

  • Общотеоретичните курсове включват Основи на управлението, Организационно поведение, Трудово право, Икономика на труда, Емпирично социологическо изследване.  
  • Програмата предлага специализирани курсове по Професионален подбор и развитие на кариерата, Системи за оценяване, възнаграждение и обучение, Изследователски методи, Управление на организационната промяна, Трудови отношения и разрешаване на конфликти, Международен ЧР мениджмънт и други.
  • Предлагат се и практически ориентирани курсове по УЧР, подготвящи студента за дипломиране в програмата.

  Каква професионална компетентност цели да развие програмата?

  • Професионална компетентност във всички области на управлението и развитието на човешкия капитал;
  • Консултантска и изследователска компетентност в областта на трудовите пазари, организационното развитие и политиките по заетостта.

  Какви са главните сфери на професионална реализация на завършилите студенти?

  • Специалист в отделни области на човешките ресурси;
  • ЧР мениджър;
  • Специалист-анализатор на трудовите пазари и регулацията на заетостта;
  • Консултант по организационно развитие и промяна;
  • Изследовател и преподавател в областта на социологията на икономиката, труда и социалната политика.

   

  Последна редакция: 15.01.2020

  Политическа социология

 • Учебен план | Преподаватели | Учебни програми на дисциплини
 • Дипломиране: процедури и срокове
 • Контакти
 •  

  Условията и процедурите по прием в магистърската програма можете да откриете ТУК...►
   

  Магистърска програма "Политическа социология" е насочена към бакалаври от широк профил хуманитарни специалности, които и професионално се занимават, и се интересуват от гражданско образование, от социалния контекст и начина на функциониране  на различни форми на политическото у нас: журналисти, учители, юристи, педагози, историци, политолози, всички, завършили други специалности, които работят в НПО или в държавната администрация, в медии; партийни активисти или граждански активисти. Магистърската програма търси отговор на въпросите:

  • Как гражданите да участват в управлението?
  • Какви са механизмите на властта и какво е социална критика?
  • Обречени ли сме на популизъм?
  • Ще се разпадне ли Европейският съюз?
  • Какви са тайните на политическия маркетинг?
  • Как да изследваме и анализираме електоралните нагласи?
  • Що е публична политика и как се прави?
  • Борбата с корупцията ражда ли още корупция?И на още много други.

  Програмата дава както теоретични познания за социалните измерения на различни форми на политическото, така и базово знание за основни социологически методи. Завършилите програмата получават квалификацията „Магистър по социология – Политическа социология”. Магистърската програма се осъществява съвместно с преподаватели от катедра "Политология".

  Получените познания и умения ще са полезни и ще повишат квалификацията на всички: работещи в местна и държавна власт, които имат отношение към публични политики; граждански активисти и работещи в НПО; учители, които ще преподават новата дисциплина Гражданско образование; работещи в медии и занимаващи се с анализ на политически ситуации; работещи в партийни централи и интересуващи се от политически маркетинг; работещи в институции, правещи мониторинг и оценка на различни проекти, програми, политики.

   


  Последна редакция: 02.08.2021