Свободен библиотечен фонд в Студентски дискусионен клуб

Уважаеми колеги,

Отново имате възможността да ползвате безплатно книгите, които се намират в читалнята на Студентски дискусионен клуб. Изброен е списък с изданията, които имаме. Можете да вземете което пожелаете като подадете предварителна заявка на имейл students-ff@phls.uni-sofia.bg. По този начин ще се свържете с някой от членовете на ФСС при ФФ и той ще Ви предаде книгата, която желаете. С него също ще се разберете впоследствие, за да уговорите нейното връщане в нашата библиотека.

Вижте повече тук...