Книжен базар

Вземете участие в инициативата на ФСС при ФФ "Книжка за книжка"! 

Здравейте, колеги! 

На 21 май от 18:00ч. пред IV блок на кампус "Изток" се проведе ежегодния концерт по повод Празника на Философски факултет. 

Освен празничната ни програма, колегите от Философски факултет имаха възможността да участват и в книжен базар. Беше поставен отделен пункт, където те можеха да оставят своя книга по свой избор да си изберат нова от останалите книги в пункта.

Книгите, които останаха на пункта след края на събитието са прибавени към постоянно отворения и напълно свободен библиотечен фонд, намиращ се в Студентски дискусионен клуб. За да имате възможност да вземете книга от там, свържете се с нас на нашия имейл: students-ff@phls.uni-sofia.bg

Благодарим на всички колеги, които взеха участие!