Преподаване

Редом с основния лекционен курс "Философска логика I" от задължителната учебна програма на специалност Философия (= до 2017 на двусеместриаления курс "Философска логика", който водех заедно с доц. д-р Анна Бешкова от 2004 г.), за който може да бъде намерена допълнителна информация в Мудъл, и курсове по "Логика" и "Формална логика" през последните години съм обявявал между другото следните спецкурсове:

 

Зимен семестър 2021/22


Зимен семестър 2020/21


Летен семестър 2016/17


Зимен семестър 2015/16

Летен семестър 2014/2015

Зимен семестър 2013/2014

Зимен семестър 2012/2013