Свободен достъп до бази данни

До края на 2018 година Университетската библиотека предоставя достъп до:

 

Alexander Street - Academic Video Online: Premium

Достъп до отделни колекции:
Art & Design
Diversity
Health Sciences
History
Literature & Language
Music & Performing Arts
Psychology & Counseling
Science & Engineering
Social Sciences