Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма

Обща информация


 

Аутизъм: психологическа оценка и терапевтична програма

ГЛ. АС. Д-Р АНЕТА АТАНАСОВА 

Курсът има за цел да запознае курсистите с важен аспект от приложната работа на детския психолог – психологическата оценка на лица с проблеми от аутистичния спектър и съставяне на терапевтичен план за работа. Разглеждат се основни области, които трябва да бъдат включени в оценката: комуникация, разбиране на речта, социални умения, когнитивни умения и др. Курсистите се запознават с подходящите методи и инструменти за оценка на състоянието аутизъм. Процесът на оценяване е логически свързан и се следва от разработване на терапевтичен план, подходящ за възрастта, нивото на развитие и наличните ресурси на човека с аутизъм.