Логическата традиция

В чест на проф. Витан Стефанов

 

На 19 юни 2015 излезе сборникът Логическата традиция (Университетско издателство "Св. Климент Охридски"), публикуван от логиците в Катедратата по логика, етика и естетика в чест на проф. Витан Стефанов – дългогодишен преподавател по логика и декан на Философски факултет от 1993 до 2003 г. За повече информация бихте могли да разгледате съдържанието и предговора тук.