Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за допълнителен прием за учебната 2022/2023 г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за доплнителен прием на редовни и задочни докторантибългарски граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка  за учебната  2022/2023 г. - 

кандидатстване 03.02.2023 г. - 03.04.2023 г.

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Редовно

/бройки/

Задочно

/бройки/

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)

0

1

 1.  

2.3.

Философия

Философия на науката

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Онтология

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на историята

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Етика

 

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

 

 1.  

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

 

 1.  

2.3.

Философия

Логика

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Естетика

2

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

4

 

 1.  

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

2

 

 1.  

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

 

 1.  

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

 

 1.  

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика) с обучение на български 

 

 1.  

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология

1

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Биографични и транскултурни маршрути на остаряването и грижата – на английски език)

1

 

 1.  

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на английски език)

1

 

 1.  

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (обучение на български език)

 

 1.  

3.2.

Психология

Консултативна психология

1

 

 1.  

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Политология

1

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)

2

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Правни изследвания на ЕС)

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Eвропейска идентичност)

 

 

 

 

Общо

29

1