Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017/2018г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

2

 

2

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

 

3

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)

1

 

4

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)

1

 

5

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия)

1

 

6

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Екзистенциална диалектика)

1

 

7

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Феноменология)

1

 

8

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

 

9

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология - Философско-биологични идеи за произхода на човека)

1

 

10

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

 

11

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език)

7

1

12

2 3

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

2

 

13

2 3

Философия

Реторика (Ораторско изкуство и реторически идеи на Древния Изток )

1

 

14

2 3

Философия

Реторика (Реторика в преговорния процес)

1

 

15

2 3

Философия

Реторика (Джендър реторика )

1

 

16

2 3

Философия

Реторика (История на реториката )

2

 

17

2.3.

Философия

Онтология

1

 

18

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

 

19

2.3.

Философия

Философия на науката

1

 

20

2.3.

Философия

Философия на историята

1

 

21

2.3.

Философия

Етика

1

 

22

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

1

23

2.3.

Философия

Логика

1

 

24

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика )

1

 

25

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

 

26

2.3.

Философия

Естетика

1

 

27

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

 

28

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

 

29

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век )

1

 

30

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

2

 

31

2.3.

Философия

История на философията (Руска философия)

1

 

32

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Обща социология)

1

 

33

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Политическа социология)

1

 

34

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Социология на неравенствата)

1

 

35

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (История на социологията)

1

 

36

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (История на европейската култура - ХІХ - ХХ век. Музика, литература, култура - взаимни влияния и естетически идеологии)

1

 

37

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Теория на религиите)

1

 

38

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Културна антропология. Градът като култура)

1

 

39

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Културна антропология. Новата празничност в България)

1

 

40

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология. (Културна антропология. Популярна култура, медии, политика)

1

 

41

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Опазване и управление на културното наследство на ХХ век)

1

 

42

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология ( Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство)

1

 

43

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (История на жените и половете)

1

 

44

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на български език)

1

 

45

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (с обучение на английски език)

1

 

46

3.2.

Психология

Психология на развитието в детска и юношестка възраст

1

 

47

3.2.

Психология

Обща психология (Психологическо измерване и оценяване - Психодиагностика)

1

 

48

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

 

49

3.2.

Психология

Когнитивна психология

1

 

50

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

 

51

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Право на ЕС)

1

 

52

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Медийна политика и право на ЕС)

2

 

53

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Икономически изследвания на ЕС)

1

1

54

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (История на европейската интеграция – източно разширяване на ЕС)

1

 

55

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност)

1

1

56

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

57

3.3.

Политически науки

Политология (Международни отношения)

2

 

58

3.3.

Политически науки

Политология (Съвременна българска политика)

2

 

59

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

 

60

3.3.

Политически науки

Публична администрация

2

2

61

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание, библиография (Краеведски ресурси)

1

 

62

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Информационно-търсещи системи

1

 

63

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационно осигуряване)

1

 

64

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Електронни образователни ресурси)

 

1

ОБЩО

79

8