Места за допълнителен летен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за допълнителен летен прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016/2017г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 1.  

2.3.

Философия

Естетика

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Етика

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Логика

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия с преподаване на английски език)

5

3

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Невeрбална комуникация в реториката)

2

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на реториката)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика в публичната комуникация)

2

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на науката)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

2

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика)

1

 

 1.  

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Теория на познанието)

1

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Културологични изследвания)

1

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Алтернативно културно наследство)

1

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Изкуство и религия през Средновековието)

1

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Обща социология)

2

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Социология на неравенствата)

1

 

 1.  

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Демоскопски изследвания)

1

 

 1.  

3. 3.

Политически науки

Международни отношения

1

 

 1.  

3. 3.

Политически науки

Политология (Съвременна българска политика)

1

 

 1.  

3. 3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

1

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Право на ЕС)

1

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

0

1

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

 

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

 1.  

3.3.

Политически науки

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС - Европейска идентичност)

1

1

 1.  

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационно обслужване)

1

 

 1.  

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание, библиография (История на книгата)

 

 

1