Места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за допълнителен летен прием за учебната 2017/2018г.

 

Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" обявява следните места за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за допълнителен летен прием за учебната  2017/2018г.

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

1

 

2

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

 

4

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на културата)

1

 

5

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Социална философия)

1

 

6

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Екзистенциална диалектика)

1

 

7

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология - Философско-биологични идеи за произхода на човека)

1

 

8

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

 

9

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език)

6

1

10

2 3

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

2

 

11

2 3

Философия

Реторика (История на реториката )

2

 

12

2.3.

Философия

Философия на науката

1

 

13

2.3.

Философия

Етика

1

 

14

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

1

15

2.3.

Философия

Логика

1

 

16

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика )

1

 

17

2.3.

Философия

Естетика

1

 

18

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

 

19

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото време – XVII-XVIII век )

1

 

20

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Социология (Обща социология)

1

 

21

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (Културна антропология. Градът като култура)

1

 

22

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология ( Актуализации на миналото в настоящето: културна памет, културно наследство)

1

 

23

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

Културология (История на жените и половете)

1

 

24

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Право на ЕС)

1

 

25

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

 

26

3.3.

Политически науки

Eвропеистика (Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност)

1

1

27

3.3.

Политически науки

Политология (Съвременна българска политика)

1

 

28

3.3.

Политически науки

Политология (Сравнителна политология)

2

 

29

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Книгознание, библиотекознание, библиография (Краеведски ресурси)

1

 

30

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Информационно-търсещи системи

1

 

31

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Информационно осигуряване)

1

 

32

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

Теория на научната информация (Електронни образователни ресурси)

 

1