Дзя Чън У

Доктор по 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език)
Публична защита на 01 юли 2013 г.

• тема: Философски прочит на творчеството на Самюъл Бекет

• научен ръководител: проф. д-р Александър Гънгов