Философия, зимен семестър 2015/16

Редовно обучение, разпределение на часовете

Задължителна програма


 

 

Избираеми дисциплини 


 

 

______________

* Вж. информационните пакети на свободно избираемите дисциплини ►​ тук