Пенка Начева Иванова

Доктор по 3.3. Политически науки (Съвременна българска политика)
Публична защита на 12 ноември 2013 г.

• тема: Човекът на "светлото бъдеще": цели и механизми на социалистическата идеология в България (1944-1956 г.)

• научен ръководител: проф. д.п.н. Николай Найденов