Философия, зимен семестър 2015/16

Редовно обучение, разпределение на часовете

Специализирани дисциплини (спецкурсове)

Предикат ли е съществуването? Втор., 15-17 ч., 63А доц. д-р Анна Бешкова
Антиментализмът на Витгенщайн Втор., 17-19 ч., 63А доц. д-р Огнян Касабов
Език и символ* Пон., 17-19 ч., 63А доц. д-р Тодор Полименов
Огънят на Феникса - Уилям Шекспир - естетически и философски идеи Ср., 15-17 ч., 505 гл. ас. д-р Петър Пламенов
Естетически утопии, хетеротопии, дистопии Пет., 9-11 ч., 63А д-р Силвия Борисова
Спиноза и раждането на секуларната епоха Четв., 17-19 ч., 63А проф. дфн Стилян Йотов
Тома от Аквино: "За същността и съществуващото" Втор., 17-19 ч., 319 гл.ас. д-р Гергана Динева
Аз-перспективата и хоризонтът на времето в древноизточната философия Пет., 9-11 ч., 319 гл.ас. Д. Дамянова
Философия на психологията Пон., 15-17 ч., 319 проф. д-р А. Карагеоргиева, Х. Вълчев
Магическото мислене на политическия човек Пет., 17-19 ч., 505 проф. Димитър Тафков

____________

* Денят и часът на сбирките би могъл да бъде променен, ако предложеният в момента е неудобен за повечето желаещи да участват в семинара и има друг ден и час, относно чиято приемливост би могло да се достигне до съгласие на първата среща.