Георги Борисов Методиев

Доктор по 3.3. Политически науки (Сравнителна политология)
Публична защита на 01 октомври 2014 г.

• тема: Президент на Република България: процес на институционализация и тенденции в дейността на президентите през периода 1991-2011

• научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова