Прием на докторанти

 

Уважаеми кандидат-докторанти,

Факултетният съвет на философски факултет утвърди заявките на катедрите за зачисляване на редовни и задочни докторанти за обучение по държавна субсидия. Списък на приетите кандидати можете да видите тук. Очаква се издаването на ректорските заповеди за зачисляване. Междувременно можете да прочетете информацията, качена тук.