Разпис на занятията и график на изпитната сесия

Обща информация


Разпис на занятията през зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

Разпис на занятията през летен семестър на учебната 2018/2019 г. 

График на изпитна сесия зимен семестър 21.01.2019 г. - 15.02.2019 г.

График на изпитна сесия летен семестър 10.06.2019 г. - 05.07.2019 г.

График на поправителна сесия 19.08.2019 г. - 05.09.2019 г.