Разпис на занятията и график на изпитната сесия

Обща информация


З

Зимния семестър 03.10.2022 г. - 20.01.2023 г

Летен семестър 20.02.2023 г. - 09.06.2023 г.

Зимна изпитна сесия 23.01.2023 г. - 17.02.2023 г.

Лятна изрпитна сесия 12.06.2023 г. - 07.07.2023 г.

Поправителна сесия 21.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Разписи и графици

ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ: 26.06.2023 г., от 09:00 ч. до 13:00 ч., Moodle

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ: 03.07.2023 г., от 09:00 ч., зала 63 / Ректорат

Молба