Разпис на занятията и график на изпитната сесия

Обща информация


Академичен календар на учебната 2018/2019 г.

Разпис на занятията през зимния семестър на учебната 2018/2019 г. 

Разпис на занятията през летен семестър на учебната 2018/2019 г. 

График на изпитна сесия зимен семестър на учебната 2018/2019 г.

График на изпитна сесия летен семестър на учебната 2018/2019 г.

График на поправителна сесия на учебната 2018/2019 г.