Любов Григорова Минчева

доктор по политология, доцент по политология

научна област и интереси: конфликти, международни организации, европейска политика и проблеми на сигурността

hrisovami@phls.uni-sofia.bg

Любов Григорова Христова Минчева е доктор по политология от Университета в Мериленд, Колидж парк от 2000 г. Доцент е в катедра Политология на СУ „Св.Кл.Охридски“ от 2006 г. Специалист е по проблемите на конфликти, тероризъм и организирана престъпност, мироопазване, международни организации и сигурност, проблеми на развитието, европейска политика. Любов Минчева публикува в тези области на английски и български езици. През 2012 г. излиза книгата й „Crime-Terror Alliances and the State. Ethnonationalist and Islamist Challenges to Regional Security“, London and New York: Routledge, pp. 234, в съ-авторство с проф. Тед Робърт Гър. Любов Минчева е ръководител на магистърска програма Международни отношения и проблеми на сигурността във Философски факултет на СУ „Св.Кл.Охридски“. От 2011 г. е и член на Управителния съвет на Европейската асоциация за международни изследвания. »Прочетете още...

Професионална биография

Образование и специализации

 • 2015: Специализация, Фулбрайт 30 май, - 30 октомври, 2015. START, National Consortium for the Study of Terrorism and Response to Terrorism, University of Maryland, College Park.
 • 1994–2000: Докторска дисертация по политически науки, Мерилендски университет, САЩ.
 • 1991–1992: Специализация по демократизация, Лос Анджелис, Калифорния, САЩ.
 • 1991: Специализация по проблемите на парламентаризма, Бон, Германия.
 • 1980–1985: СУ „Св.Кл.Охридски“, специалност Философия и специалност Английска философия, бакалавърска и магистърска степен.
 • 1976–1980: 31 ЕСПУ с разширено преподаване на английски език  – София

Професионален опит и заемани длъжности

 • от 2009: СУ „Св.Кл.Охридски“, Философски факултет, МП Международни отношения и проблеми на сигурността, ръководител програма
 • от 2006 г: СУ „Св.Кл.Охридски“, доцент по политически науки.
 • 1986–2006: СУ „Св.Кл.Охридски“, асистент.

Членство в професионални и обществени организации

 • от 2011: Европейската асоциация за международни изследвания (EISA), член на Управителния съвет.
 • от 2009: Бьлгарска политологическа асоциация
 • от 1992: International Studies Association.

» Curriculum Vitae


Последна редакция: 01.12.2015, А.Димитрова

Преподавателска дейност

ОКС Бакалавър

 • Проблеми на сигурността
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | сп. Политология | титуляр

ОКС Магистър

 • Международни организации
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр
 • Локални конфликти и регионални кризи. Трансгранични престъпни мрежи
  СУ "Св.Кл.Охридски" | Философски факултет | МП Международни отношения и проблеми на сигурността | титуляр

ОНС Доктор

 • Георги Христов
  Някои аспекти на икономическото насилие: Нарко-войната в Мексико и фактори въздействащи върху избухването и динамиката й
 • Георги Христов Георгиев
  Национализъм и популизъм в посткомунистическа Европа. Полша, Сърбия и България
 • Ивайло Бориславов Саправлийски
  Генезис, активност и цели на трансграничните престъпни мрежи на Балканите – края на XX – началото на XXI
 • Искрен Пламенов Иванов
  Заплахите на глобалния тероризъм и външната политика на САЩ след 9/11/2001 г.

Последна редакция: 01.12.2015, А.Димитрова

Публикации

Монографии, студии и книги

 1. Lyubov Mincheva (co-author/ BG editor). 2015. Lyubov G. Mincheva and Ted Robert Gurr. Crime Terror Alliances and the State. Ethnonationalist and Islamist Challenges to Regional Security, Sofia University Press (in progress) (in Bulgarian).
 2. Lyubov Mincheva and Ted R. Gurr. 2012. “Crime-Terror Alliances and the State. Ethnonationalist and Islamic Challenges to Regional Security”. Routledge, pp. 234. (in English).
 3. Lyubov Mincheva and Ted R. Gurr. 2010. “’Unholy Alliances’: How Transnational Terrorists and Crime Make Common Cause”, in Rafael Reuveny and William R. Thompson (eds.), Coping with Contemporary Terrorism: Origins, Escalation and Responses. New York: SUNY Press, pp.169-192. (in English).
 4. Lyubov Mincheva and Ted R. Gurr. 2010. “’Unholy Alliances’: Evidence on Linkages between Trans-State Terrorism and Crime Networks.The Case of Bosnia”, in Benedek, Wolfgang, Daase, Christopher, van Duyne, Petrus, and Dimitrijevic, Vojin (eds), Transnational Terrorism, Organized Crime, and Peace-Building, Palgrave Macmillan, pp.190-206. (in English).
 5. Lyubov G. Mincheva. 2010.  "The Meaning of 1989. Civil Society, Political Culture and Lenininist Legacy", in: Antony Todorov (ed.), Democracy in Bulgaria in the 21st Century. Veliko Tarnovo, pp. 118-129. (in Bulgarian).
 6. Lyubov G. Mincheva. 2010. "Afropessimism? Challenges before the EU Policy Toward Africa", in: Milen Lyubenov (ed.), The Bulgarian Political Science Facing the Challenges of Time. A Collection Dedicated to Prof. Georgi Karassimeonov’s 60th Anniversary. Sofia: Sofia University Press St. Kl. Ohridski, pp.186-207. (in Bulgarian).
 7. Lyubov Mincheva. 2009. “The Albanian Ethnoterritorial Separatist Movement: Local Conflict, Regional Crisis”, in Nationalism and Ethnic Politics, Vol XV, No.2, 2009, pp 211-236. (in English).
 8. Lyubov Mincheva. 2008. “Counter-terrorism Strategies in the Balkans: Risk Assessment of the Regional Conflict Potential and Recommendable Counter-terrorism Policies”, in Iztok Prezelj, (ed.), The Fight Against Terrorism and Crisis Management in the Western Balkans. Volume 32 NATO Science for Peace and Security Series: Human and Societal Dynamics. Amsterdam: IOS Press, pp.47-57. (in English).
 9. Lyubov Mincheva. 2008. “Reviewing CIDCM Databases: Modeling and Indicator Development in Structural Risk Assessments and Dynamic Early Warnings”, in Mayeul Kauffmann and W. Eberwein, (eds.), Databases on Conflicts. Volume 36 NATO Science for Peace and Security Series: Human and Societal Dynamics. Amsterdam: IOS Press, pp. 75-97. (in English).
 10. Lyubov Mincheva. 2006. “Spillover Crisis: Major Challenge to the Regional Stabilization Processes in the Western Balkans, in Macedonia and the Region Towards EU and NATO. Needs, Experiences and Lessons Learned, Skopje: Friedrich Ebert Stiftung, pp. 59-67. (in English).
 11. Lyubov Mincheva. 2006. “The Decentralization Process in the Republic of Macedonia: Risk Assessment of the Regional Instability Factors Impacting on Macedonia’s Inter-Ethnic Peace”, in The Decentralization Process in the Republic of Macedonia. Prospects for Ethnic Conflict Mitigation, Enhanced Representation, Institutional Efficiency and Accountability, Sofia: IRIS, 2006, pp.10. (in English)
 12. Lyubov Mincheva. 2005. Qualitative Methods in Comparative Research. Second Edition. Veliko Tarnovo. RIK. pp. 292. (in Bulgarian).
 13. Lyubov Mincheva. 2005. Qualitative Methods in Comparative Research. Case Studies Collection. Veliko Tarnovo. RIK. pp.268 (in Bulgarian).
 14. Lyubov Mincheva. 2005. “Dissolving Boundaries between Domestic and Regional/International Conflict: The Albanian Ethnoterritorial Separatist Movement and the Macedonian 2001 Crisis”, in NewBalkan Politics. Vol.9. pp.24-44. (in English).
 15. Lyubov Mincheva, 2005. “The African Union as Peacemaker: Challenges before the EU Policy Toward Africa”, in Krassimir Nikolov (ed). More Than a Dwarf? Fornet Essays on Europe’s Foreign Policy, Security and Defense. Sofia. BESCA, pp.235-247. (in English).
 16. Lyubov Mincheva. 2000. “Ethnoterritorial Separatist Movements and Spillover Crises: The Balkans in the 1990s.“ Doctoral Dissertation,. College Park: University of Maryland.
 17. Lyubov Mincheva. 2000. Ted Robert Gurr and Monty Marshall. (2000). „Risks of Ethnopolitical Conflict in Central Asia in Year 2000. An Analysis of the Uzbek National Minorities in Tajikistan and Kyrgyzstan, and the Tajik and Kyrgyz National Minorities in Uzbekistan. Report for the Swiss Peace Foundation.“ College Park: University of Maryland.

Последна редакция: 01.12.2015, А.Димитрова