Огнян Димитров Минчев

доктор на социологическите науки, доцент

научна област и интереси: теория на международните отношения; теория на демокрацията; теория на развитието

ominchev@phls.uni-sofia.bg 
om.link@iris-bg.org

Професионална биография

Преподавателска дейност

Публикации