Дафинка Георгиева Прокопова

Доктор по 3.3. Политически науки (Политология - Международни отношения)
Публична защита на 10 юни 2015 г.

• тема: Променящата се роля на Председателството на Съвета на ЕС и проблемът за дефицита на лидерство

• научен ръководител: доц. д-р Румяна Коларова