Десислава Караасенова

Ас. д-р

CV на ас. Десислава Караасенова

Ас. д-р Десислава Караасенова преподава специализиран английски език - терминология на институциите на ЕС, бизнес и юридически английски. Работила е като писмен преводач в Съвета на Европейския съюз в Брюксел (езикова комбинация английски/френски език). Изследователските и интереси са в областите: междукултурни взаимодействия, междукултурна комуникативна компетентност, транснационална академична мобилност. Участвала е в редица проекти: Jean Monnet Network European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC) (Erasmus+), Promoting intercultural competence in translators (Erasmus+), Overcoming European Divides (Allianz Cultural Foundation), Which Europe in a globalized world? (Allianz Cultural Foundation), How to strengthen democracy in Europe? (Allianz Cultural Foundation), Future 4EU (междууниверситетски проект), Европа започва в училище (Софийски университет), Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Софийски университет). Специализирала е в Маастрихт, Барселона, Катовице. 

 

Електронен адрес:

dkaraasenova@phls.uni-sofia.bg