Иванка Гечева

Ас. 

CV на ас. Иванка Гечева

 

Иванка Гечева има магистърска степен по Испанска филология от Софийския университет. От 2004 г. е преподавател по практически испански език и терминология на институциите на ЕС на испански език в бакалавърската програма на специалност „Европеистика“.

Електронен адрес: gecheva.iv@gmail.com