Леа Иванова Вайсова

Асистент.
Социална теория и прагматизъм, Социология на властта, Социология на идеологиите и История на социологията.
Основни полета на изследователски интерес: социални движения и критическа социална теория.
lea_vajsova@phls.uni-sofia.bg

 

 

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/cvLEA2016.pdf

CV-en

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/LEAengl2016.pdf