Приемно време на преподавателите

 
Проф.В. Руменчев- понеделник 11-13 ч.
Доц. Г. Петрински - четвъртък 11-13 ч.
Доц. В. Радева- вторник 11-13 ч.
Доц. Н. Стефанова - понеделник 9-11 ч.
Гл. ас. Д. Петрова - вторник 17-18:30 ч.