Конференция в чест на шестдесет годишния юбилей на професор Сергей Герджиков

Предвижда се докладите да продължават по 30 минути, като е желателно 10 от тях да са предвидени за дискусия.


В случай, че желаете да участвате, моля изпратете заявка за доклад на const@mail.bg / d.elchinov@gmail.com, съдържаща името на доклада и кратко резюме.

За повече информация: http://scienceandthelifeworld.weebly.com/