Защити на магистърски тези

Защитите на магистърски тези в магистърската програма по Реторика ще се проведат на 06.07.2018 г.

Начало: 10:00 часа

Място: бул. "Цариградско шосе" 125, кампус Изток, блок 4, етаж 1, зала 130