Защити на магистърски тези

Защитите на магистърски тези в магистърската програма по Реторика ще се проведат на 14.03.2017 г.

Начало: 10:00 часа

Място: блок 4, етаж 1, зала 130

Бул. "Цариградско шосе" 125