Десислава Александрова Лилова

доцент, д-р

Научна област и интереси: Национализъм и национална идентичност; Учебници и образователна система; Въобразени географии; Популярна култура

dlilova@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Lilova_CV_2016.pdf