Анкетно проучване за качеството на учебния процес

Уважаеми колеги,

Приканваме Ви да вземете участие в анкетно проучване за качеството  на учебния процес.

ЛИНК КЪМ АНКЕТАТА:

http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=273

Анкетно проучване сред студентите в бакалавърска степен