ВАЖНИ СРОКОВЕ

15 февруари 2017

Изпращане на регистрационен формуляр с резюме на доклада

28 февруари 2017

Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията

15 април 2017

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания

16 април 2017

Окончателно разпределение по ред и часове

26.04.2017

Откриване на конференцията

28.04.2017

Закриване и изпращане на гостите